ادبیات و علوم انسانی
تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه

محمد بهنام فر؛ مجید خسروی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 7-36

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156259

چکیده
  شاهنامه ی فردوسی پرمایه ترین دفتر شعر فارسی و مهم ترین سند عظمت و فصاحت فرهنگ و زبان پارسی است که داستان های ملی و مآثر تاریخی قوم ایرانی در آن به بهترین وجه نموده شده است. خاوران نامه ی ابن حسام نیز از بهترین نمونه های حماسه ی دینی و نشانگر تثبیت مذهب شیعه در بین ایرانیان است. ابن حسام در سرودن خاوران‌نامه از جنبه های مختلف به شدت تحت ...  بیشتر

ادبیات و علوم انسانی
خاوران نامه ی ابن حسام خوسفی در گستره ی حماسههای دینی و تاریخی

فاطمه بیدختی؛ مرادعلی واعظی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156260

چکیده
  حماسه یکی از انواع ادبی است؛ تعریف و ویژگی‌های خاص دارد و از دیدگاه‌های مختلف به انواعی چند تقسیم شده است. بر طبق یکی از تقسیم بندی‌ها، حماسه‌های تاریخی و دینی از انواع حماسه اند. این حماسه‌ها مولود طبیعی شرایط اجتماعی و فکری حاکم بر دوره‌های خاص تاریخی هستند. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی حماسه‌های تاریخی و دینی، با محوریت خاوران ...  بیشتر

علوم تربیتی و روانشناسی
ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون و رابطه ی آن با جو توسعه منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بیرجند

هادی پورشافعی؛ علی عسگری؛ فاطمه نیازی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 59-84

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156270

چکیده
  امروزه توسعه منابع انسانی مهمترین هدف سازمان ها است و استقرار زمینه ی مناسب برای چنین توسعه ای در اولویت قرار دارد. در بسترسازی این توسعه عوامل گوناگون نقش دارند که از آن جمله فرهنگ سازمانی است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جو توسعه منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بیرجند انجام شده که به هشت ...  بیشتر

علوم تربیتی و روانشناسی
مقایسه فرهنگ آموزش و یادگیری در دو نسل اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند از منظر نقش استاد

صدیقه خوش دامن؛ محسن آیتی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 85-108

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156273

چکیده
  نگاه فرهنگی به مطالعات آموزش عالی از جمله منظر هایی است که اخیراً مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته، و موجب تولد فصل جدیدی از مطالعات بر محور فرهنگ دانشگاهی گردیده است. فرهنگ آموزش و یادگیری، وجهی از این مطالعات است که فرهنگ جاری در آموزش عالی را از منظر باور ها و اعتقادات اعضای هیأت علمی به فرایند یاددهی - یادگیری مورد شناسایی ...  بیشتر

ادبیات و علوم انسانی
اثرات اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی بر خانوارهای روستایی (مورد: تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بیرجند)

مفید شاطری؛ محمد حجی پور؛ بهناز نجاتی؛ عالیه دزگی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 109-128

https://doi.org/10.22034/fakh.2022.156276

چکیده
  اقتصاد روستاهای ایران در پیوند عمیق با بخش کشاورزی قرار دارد. در راستای ارتقاء بهره وری و بازده تولید، اصلاح نظام های بهره برداری سنتی و ترویج تعاونی های تولید، یکی از عمده راهبردهایی بوده که تاکنون در کشور و از جمله استان خراسان جنوبی به کار بسته شده است. در تحقیق حاضر تلاش شده تا به بررسی و واکاوی اثرات اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی ...  بیشتر

ادبیات و علوم انسانی
بررسی نقش گردشگری در توسعه روستایی با استفاده از مدل SWOT، مورد مطالعه: روستای خور شهرستان خوسف

محمود مرادی؛ سمیه خاتمی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 129-148

https://doi.org/10.22034/fakh.2022.156280

چکیده
  شرایط اقلیمی نامساعد و خشکسالی‌های دوره‌ای یکی از علل آسیب پذیری نواحی روستایی محسوب می شود. روستای خور نیز که در ناحیه بیابانی ایران واقع شده، از این شرایط متأثر گردیده و از آن جهت که دارای بافت تاریخی با‌ ارزش می‌باشد، لزوم توجه به آن بیشتر احساس می‌شود چرا که گردشگری روستایی می‌تواند علاوه بر حفظ آثار تاریخی، باعث بدست آوردن ...  بیشتر

ادبیات و علوم انسانی
بررسی روند ساخت خط تلگراف مشهد - بیرجند - سیستان و مشکلات آن در سال های 1319-1323 هجری قمری

علی نجف زاده؛ محمدحسن الهی زاده

دوره 7، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 149-182

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156285

چکیده
  خطوط تلگراف یکی از مهم ترین و سریع ترین وسایل ارتباط همگانی در دوره قاجار بود. با تأسیس تلگراف خانه در نقاط مختلف دور و نزدیک، اخبار و گزارش ها سریع تر مبادله شد و تصمیم گیری ها و واکنش ها سریع انجام گرفت. خط تلگراف در شرق ایران ابتدا در سال 1293ق. به مشهد رسید و سپس شاخه های فرعی آن به سرخس، سیستان و درگز کشیده شد و نقاط مرزی و دورافتاده ...  بیشتر