آ

 • آهنگ، علی مفسری نامدار از خطه طوس (گذری بر احوالات میرزا محمد مشهدی و نگاهی به تفسیر تبیان) [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 7-30]

 • آهنگری، الهه بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه و میزان پای بندی به اعتقادات دینی دانش آموزان 12 تا 18 سال شهر کاشمر [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 36-56]

ا

 • اسکندری، زهرا مطالعه سنجش شاخص های سرمایه فرهنگی بر سواد رسانه ای دانشجویان؛ نمونه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز قاینات [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 55-88]

 • اسکندری چراتی، اذر بررسی رابطه بین تحلیل هزینه - پاداش و احساس عدالت اجتماعی با بی تفاوتی اجتماعی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور مشهد) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]

 • اکرمی، مصطفی بررسی رابطه جامعه پذیری سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری مشهد) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-118]

ب

 • بناءخطیبی، مریم بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه و میزان پای بندی به اعتقادات دینی دانش آموزان 12 تا 18 سال شهر کاشمر [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 36-56]

پ

 • پورشافعی، هادی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نقش پیش بینی کننده آن در سلامت اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه بیرجند) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 33-56]

ج

 • جلالی، مهدی مفسری نامدار از خطه طوس (گذری بر احوالات میرزا محمد مشهدی و نگاهی به تفسیر تبیان) [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 7-30]

 • جلیلیان، سارا بررسی خویشکاری های زنانه در افسانه های بیرجند [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 81-98]

ح

 • حسین نژاد، حسین بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه و میزان پای بندی به اعتقادات دینی دانش آموزان 12 تا 18 سال شهر کاشمر [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 36-56]

 • حسینی، علیرضا کارکرد زیبایی شناختی تصاویر هنری در کتاب سیاحت غرب [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 89-108]

خ

 • خراسانی، محبوبه روان شناسی مثبت در الهی نامه ی عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 57-86]

د

 • داودیان، الهه تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن بر بهبود وضعیت زندگی در نواحی روستایی؛ مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان تایباد [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 133-157]

ر

 • راستی، عمران تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 31-58]

 • رجبی فرجاد، حاجیه بررسی رابطه جامعه پذیری سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری مشهد) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-118]

ز

 • زارع مقدم، علی رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بیرجند [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]

 • زارعی، علی مقبره گنبدسبز؛ عرصه تجلی میراث معماری صفویه در مشهد مقدس [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 119-146]

 • زارعی، یعقوب مطالعه وضعیت توزیع خدمات بخش بهداشت و درمان در شهرستان های استان خراسان شمالی [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 25-54]

 • زارعی، یعقوب تبیین نابرابری های نظام آموزشی در توزیع فرصت ها؛ مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 147-174]

س

 • سلیمان پورعمران، محبوبه بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی بر ارتقای سرمایه اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 59-80]

ش

 • شاطری، مفید تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 31-58]

 • شاطری، مفید تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن بر بهبود وضعیت زندگی در نواحی روستایی؛ مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان تایباد [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 133-157]

 • شربتیان، محمد حسن مطالعه سنجش شاخص های سرمایه فرهنگی بر سواد رسانه ای دانشجویان؛ نمونه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز قاینات [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 55-88]

ص

 • صادقی، سارا نقوش انسانی در کنده نگاره های شرق ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 91-122]

ط

 • طحان، محمد بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه و میزان پای بندی به اعتقادات دینی دانش آموزان 12 تا 18 سال شهر کاشمر [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 36-56]

ع

 • عربها، فاطمه روان شناسی مثبت در الهی نامه ی عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 57-86]

 • عربی، سمیه بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی بر ارتقای سرمایه اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 59-80]

 • عطارزاده، مجتبی بازتاب تحولات سیاسی جامعه در شعر حماسی اخوان ثالث (مورد مطالعه: شعر زمستان) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 57-90]

 • علیزاده آبدهگاه، علی بازتاب هویت ملی ایرانیان، در نامه های بدایع الانشاء یوسفی هروی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 117-142]

غ

 • غفوری فر، محمد کارکرد زیبایی شناختی تصاویر هنری در کتاب سیاحت غرب [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 89-108]

ف

 • فخراسلام، بتول استعمارستیزی بن مایه ی اصلی شعر محمدتقی بهار یگانه شاعر خراسان در عصر مشروطه [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 109-132]

ق

 • قدرتی، شفیعه دغدغه های اجتماعی و اقتصادی زنان پس از طلاق و عوامل مرتبط با آن ؛ مورد مطالعه: شهر سبزوار [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 7-31]

 • قربانی، حمیدرضا نقوش انسانی در کنده نگاره های شرق ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 91-122]

 • قربانی، کلثوم بررسی خویشکاری های زنانه در افسانه های بیرجند [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 81-98]

ک

 • کنعانی، ابراهیم بررسی جلوه‌های آیین قلندری و عیاری در رمان کلیدر [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 99-116]

 • کنعانی، نیره بررسی جلوه‌های آیین قلندری و عیاری در رمان کلیدر [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 99-116]

 • کول، علیرضا بررسی رابطه بین تحلیل هزینه - پاداش و احساس عدالت اجتماعی با بی تفاوتی اجتماعی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور مشهد) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]

 • کوهستانی اندرزی، حسین مقبره گنبدسبز؛ عرصه تجلی میراث معماری صفویه در مشهد مقدس [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 119-146]

گ

 • گلناری، سعید بازتاب هویت ملی ایرانیان، در نامه های بدایع الانشاء یوسفی هروی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 117-142]

م

 • محمدی مقدم، سمیه رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بیرجند [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]

 • مراد، ندا بازتاب هویت ملی ایرانیان، در نامه های بدایع الانشاء یوسفی هروی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 117-142]

 • مصطفوی، مریم دغدغه های اجتماعی و اقتصادی زنان پس از طلاق و عوامل مرتبط با آن ؛ مورد مطالعه: شهر سبزوار [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 7-31]

 • ملک زاده، الهام معرفی نسخه خطی رساله نُصح الاستغاثه من ملاعین ثلاثه شیخ محمدباقر بیرجندی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 147-166]

 • مهدوی پور، اعظم دغدغه های اجتماعی و اقتصادی زنان پس از طلاق و عوامل مرتبط با آن ؛ مورد مطالعه: شهر سبزوار [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 7-31]

 • موسی آبادی، رضا استعمارستیزی بن مایه ی اصلی شعر محمدتقی بهار یگانه شاعر خراسان در عصر مشروطه [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 109-132]

 • میرحسینی، مژگان ملک الشعراء بهار در آیینه ی اندوهیادها [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 123-146]

 • میکانیکی، جواد تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن بر بهبود وضعیت زندگی در نواحی روستایی؛ مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان تایباد [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 133-157]

ن

 • نادری، فاطمه وضعیت اعتیاد به اینترنت و نقش پیش بینی کننده آن در سلامت اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه بیرجند) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 33-56]

 • نوروز، مهدی استعمارستیزی بن مایه ی اصلی شعر محمدتقی بهار یگانه شاعر خراسان در عصر مشروطه [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 109-132]

و

 • ولی پور، محمد معرفی نسخه خطی رساله نُصح الاستغاثه من ملاعین ثلاثه شیخ محمدباقر بیرجندی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 147-166]

ه