ا

 • ابراهیمی، سمیه قابلیت‌های توسعه گردشگری نواحی روستایی مطالعه موردی: روستای خراشاد شهرستان بیرجند [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 7-22]

 • اسماعیل نژاد، مرتضی نقش زنان در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای خراشاد شهرستان بیرجند) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 7-27]

 • اشرفی، علی مدیریت و ثبت مکانی املاک وقفی ضرورتی در راستای حفظ اصل رقبات (نمونه موردی: موقوفات روستاهای درخش و فضل آباد شهرستان درمیان) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 35-56]

 • افسر، آتوسا لالایی ها در فرهنگ مردم خراسان جنوبی (مورد مطالعه بافت قدیم بیرجند) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 115-138]

 • امامی، حسن توصیف ساختمان فعلی گویش آبیز [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 77-98]

 • ایمانیان، مسعود بررسی اثربخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 57-84]

ب

 • برادران، سیمین پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 115-138]

 • برومند سرکرده، کامران قابلیت‌های توسعه گردشگری نواحی روستایی مطالعه موردی: روستای خراشاد شهرستان بیرجند [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 7-22]

 • بهرامیان، مسعود مهاجرت قبایل عرب به خراسان و پیامدهای فرهنگی آن [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 137-164]

 • بیدبرگ، رابیه اجرای برنامه‌ی اصلاحات ارضی در شهرستان بیرجند (دهه‌ی 1340ه.ش) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 23-56]

 • بیطرفان، محمد بررسی شکلی و محتوایی روزنامه خورشید (دوره مشروطیت) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 7-33]

پ

 • پاکزاد سرداری، حسن بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 59-85]

 • پورشافعی، هادی استفاده از شبکه تلویزیونی پویا و نقش آن در انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (مورد مطالعه: شهر بیرجند سال تحصیلی 92-93) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 87-109]

ت

 • توانا، حیدر بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 57-76]

ج

 • جلالی مجیدی، محسن بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 57-76]

ح

 • حاجی زاده میمندی، مسعود بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و رضایت شغلی معلمان شهر مشهد [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 35-58]

 • حسن آبادی، ابوالفضل اهمیت اسناد آرشیوی در پژوهش‌های تاریخ محلی خراسان (اسناد آستان قدس رضوی درباره جنگ جهانی دوم) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 57-84]

 • حسن دوست فرخانی، هادی بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 59-85]

 • حسینی، کمال الدین بررسی اثربخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 57-84]

 • حمیدی، سمیه قاینات و بازی بزرگ: دو ساختار یک کارگزار [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 29-59]

خ

 • خراشادی زاده، مهدیه نقش زنان در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای خراشاد شهرستان بیرجند) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 7-27]

 • خسروی زارگز، مسلم قاینات و بازی بزرگ: دو ساختار یک کارگزار [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 29-59]

د

 • داودی مقدم، فریده نقد روایت شناسانه ی داستان های نوجوانان درباره امام رضا (ع) با تأکید بر داستان ماه غریب من و میهمان طوس [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 7-34]

 • دلریش، بشری جغرافیای تاریخی شهرستان خوسف [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 131-160]

ر

 • راشد محصل، محمدتقی معرّفی یک عقدنامه [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 195-204]

 • رضایی، امید بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 59-85]

 • رضایی، امید پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 115-138]

 • رضایی، سعید بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 59-85]

س

 • سبزه کار، مریم استفاده از شبکه تلویزیونی پویا و نقش آن در انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (مورد مطالعه: شهر بیرجند سال تحصیلی 92-93) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 87-109]

 • سپهر، محمدهمایون آیین نخل آرایی ونخل گردانی روز عاشورا در ششتمد (سبزوار) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 161-180]

 • سنجری، حسین بررسی پیامدهای اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش شوسف شهرستان نهبندان) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 111-127]

ش

 • شاطری، مفید مدیریت و ثبت مکانی املاک وقفی ضرورتی در راستای حفظ اصل رقبات (نمونه موردی: موقوفات روستاهای درخش و فضل آباد شهرستان درمیان) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 35-56]

ص

 • صالح، سعید بررسی اثربخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 57-84]

 • صالحی، مهدی بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 57-76]

 • صفاران، الیاس حاشیه در فرش ریزه ماهی شهرستان بیرجند [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 60-84]

ع

 • عاملی، فاطمه حاشیه در فرش ریزه ماهی شهرستان بیرجند [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 60-84]

 • عسکری خانقاه، اصغر لالایی ها در فرهنگ مردم خراسان جنوبی (مورد مطالعه بافت قدیم بیرجند) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 115-138]

 • عسگری، مهدی آیین نخل آرایی ونخل گردانی روز عاشورا در ششتمد (سبزوار) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 161-180]

 • علیزاده، علی بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی مطالعه موردی: دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 85-100]

 • علیزاده بیرجندی، زهرا اجرای برنامه‌ی اصلاحات ارضی در شهرستان بیرجند (دهه‌ی 1340ه.ش) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 23-56]

ف

 • فاروقی هندوالان، جلیل اله بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی مطالعه موردی: دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 85-100]

 • فال سلیمان، محمود بررسی پیامدهای اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش شوسف شهرستان نهبندان) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 111-127]

ق

ک

 • کهن، فرحناز شکل گیری رنسانس فرهنگی در دولت سامانیان عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه علوم و دانش در قلمرو سامانیان (خراسان بزرگ و ماوراءالنهر) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 99-130]

ل

 • لعل سجادی، سیدمحمود بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و رضایت شغلی معلمان شهر مشهد [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 35-58]

م

 • مجدی، علی اکبر پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 115-138]

 • محمدی، حمیده بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی مطالعه موردی: دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 85-100]

 • محمدی، محمد بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 57-76]

 • مدنی ایوری، سیده طیبه لحن حماسی در اشعار آیینی محمد بن حسام خوسفی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 165-202]

 • مسیح فر، فاطمه خراسان در شاهنامه [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 101-136]

 • مفتخری، حسین مهاجرت قبایل عرب به خراسان و پیامدهای فرهنگی آن [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 137-164]

 • ملک زاده، الهام اجرای برنامه‌ی اصلاحات ارضی در شهرستان بیرجند (دهه‌ی 1340ه.ش) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 23-56]

 • ملک زاده، زهرا نقد روایت شناسانه ی داستان های نوجوانان درباره امام رضا (ع) با تأکید بر داستان ماه غریب من و میهمان طوس [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 7-34]

 • میکانیکی، جواد بررسی پیامدهای اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش شوسف شهرستان نهبندان) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 111-127]

ن

 • ناصحی، احسان توصیف ساختمان فعلی گویش آبیز [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 77-98]

 • ناصری، اکرم جغرافیای تاریخی شهرستان خوسف [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 131-160]

 • نهاری، مرتضی بازشناسی الگوی معماری و ساختار فضایی خانه باغ های اسلامیه (شهرستان فردوس) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 149-164]

 • نوروزی، حامد پسوند "ـ ـاک" در گویش بیرجند و سابقه ی آن در دوره ی میانه [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 129-148]

 • نوغانی، محسن بررسی اثربخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 57-84]

 • نیکو، محمود مهاجرت قبایل عرب به خراسان و پیامدهای فرهنگی آن [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 137-164]

و

 • واعظی، مرادعلی لحن حماسی در اشعار آیینی محمد بن حسام خوسفی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 165-202]

ه

 • هاشمی زرج آباد، حسن بازشناسی الگوی معماری و ساختار فضایی خانه باغ های اسلامیه (شهرستان فردوس) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 149-164]

 • هاشمی زرج آباد، حسن معرفی و تحلیل نقوش سنگ نگاره های نویافته بخش شوسف نهبندان [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 161-194]

 • هروی، جواد خراسان در شاهنامه [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 101-136]