آ

 • آسوده یدکی، حبیب اله نقش سبک زندگی مدبرانه در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی (ره) در استان خراسان رضوی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 7-36]

ا

 • اسکندری ثانی، محمد شناسایی مؤلفه‌های کالبدی مؤثر در بهبود احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری (نمونه موردی: خیابان معلم و پاسداران شهر بیرجند) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 7-40]

 • اسماعیلی، زیبا جایگاه زنان در منتخبی از داستان های کردی کرمانجی خراسان شمالی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 7-38]

 • افراسیاب پور، علی اکبر جایگاه زنان در منتخبی از داستان های کردی کرمانجی خراسان شمالی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 7-38]

 • ایدر، نبی اله نقش سبک زندگی مدرن در آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر بیرجند [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 105-140]

 • ایمانیان، مسعود نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی خانوارها (مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداری مشهد) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 117-146]

ب

 • بابازاده، محمد نقش آموزش های درون سازمانی در ارتقای فرهنگ سازمان مبتنی بر الگوی اسلامی در کارکنان استانداری خراسان شمالی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 87-116]

 • بابایی، ام لیلا جایگاه زنان در منتخبی از داستان های کردی کرمانجی خراسان شمالی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 7-38]

 • باصفا، حسن بررسی و تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های مجموعه باستانی کال‌سیر، سیرخردو و مهدوا؛ شهرستان طرقبه شاندیز در شمال شرق ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 67-104]

 • بقائی شیره‌جینی، محمد روایت اسنادی فعالیتهای تجارتخانه ارباب جمشید جمشیدیان در حوزه املاک نمونه‌پژوهی: روستاهای سلامی و سده (1267ـ1351ق./1230ـ1311ش.) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 41-76]

 • بنی هاشمی، سید علی تأثیر سرمایه های انسانی، معنوی و روان شناختی بر تعالی سازمانی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 7-32]

پ

 • پور، سمیرا نقش سبک زندگی مدبرانه در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی (ره) در استان خراسان رضوی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 7-36]

 • پورآرین، فواد روایت اسنادی فعالیتهای تجارتخانه ارباب جمشید جمشیدیان در حوزه املاک نمونه‌پژوهی: روستاهای سلامی و سده (1267ـ1351ق./1230ـ1311ش.) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 41-76]

 • پورسلطانی، سمیه بررسی پیشینه تاریخی و سیر تطور جمعیت شیر و خورشید ایران (با تکیه بر کارکرد شعبات آن در خراسان) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 123-142]

 • پورشافعی، هادی نقش رهبری دانش و فرهنگ سازمانی در عملکرد شغلی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه بیرجند) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 67-92]

ج

 • جهانشیری، جواد نقش ابعاد هویت اجتماعی در احساس امنیت دبیران مدارس دوره متوسطه دوم شهر مشهد [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 93-128]

ح

 • حاتمی، صادق نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی خانوارها (مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداری مشهد) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 117-146]

 • حافظیان، مریم نقش آموزش های درون سازمانی در ارتقای فرهنگ سازمان مبتنی بر الگوی اسلامی در کارکنان استانداری خراسان شمالی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 87-116]

 • حامد همراهیان، فائزه تأثیر مشارکت گردشگران مذهبی بر تجربه ماندگار از طریق تعامل فرهنگی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 129-158]

 • حجازی، ناصر نقش سبک زندگی مدرن در آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر بیرجند [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 105-140]

 • حجی پور، محمد واکاوی علل زوال شرکت سهامی زراعی نوبنیاد سهل آباد در شهرستان نهبندان [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 37-66]

 • حسینی، سید کمال الدین نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی خانوارها (مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداری مشهد) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 117-146]

 • حسینی، سیده ناهید تحلیل محتوای پاره‌ای از کارآواهای خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 39-62]

 • حیدرآبادی، ابوالقاسم بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت ساکنان حاشیه شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 147-176]

خ

 • خسروی بیژائم، فرهاد طبقه‌بندی نقوش کاشی‌ هفت‌رنگ دوره قاجار در صحن‌های حرم مطهر رضوی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 143-176]

 • خلیفه، مجتبی بررسی کارکردهای تجارتخانه‌های مشهد در عصر پهلوی با تکیه بر کارکردهای فرهنگی آن‌ها [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 165-192]

 • خنگی، فرشته تأثیر سرمایه های انسانی، معنوی و روان شناختی بر تعالی سازمانی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 7-32]

د

 • داودی مقدم، فریده جستاری در ظرافت‌های بلاغی در اشعار پایداری چند تن از شاعران معاصر شمال خراسان [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 93-122]

 • دهمرده پهلوان، مهدی بررسی و تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های مجموعه باستانی کال‌سیر، سیرخردو و مهدوا؛ شهرستان طرقبه شاندیز در شمال شرق ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 67-104]

ر

 • رجائی، زهرا تأثیر سرمایه های انسانی، معنوی و روان شناختی بر تعالی سازمانی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 7-32]

ز

 • زارعی، زهرا نقش رهبری دانش و فرهنگ سازمانی در عملکرد شغلی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه بیرجند) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 67-92]

س

 • سام خانیانی، علی اکبر تأثیرپذیری فرهنگ و گویش عربی عربخانه از فرهنگ و گویش‌های فارسی خراسان جنوبی (بررسی موردی: شباهت و تأثیرپذیری جمله‌های پرسشی) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 159-186]

 • سفالگر، سحر شناسایی مؤلفه‌های کالبدی مؤثر در بهبود احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری (نمونه موردی: خیابان معلم و پاسداران شهر بیرجند) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 7-40]

ش

 • شجاعی، لیلا نقش سبک زندگی مدرن در آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر بیرجند [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 105-140]

 • شربتیان، محمد حسن نقش ابعاد هویت اجتماعی در احساس امنیت دبیران مدارس دوره متوسطه دوم شهر مشهد [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 93-128]

ط

 • طالب زاده شوشتری، لیلا بررسی نشاط اجتماعی و عوامل مؤثر برآن (مورد مطالعه: شهر بیرجند) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 33-60]

 • طاهرپور، فاطمه نقش میانجی عزت‌نفس سازمانی در رابطه بین سایش اجتماعی و سکوت سازمانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 141-164]

ظ

 • ظفرمند، سیدجواد مطالعه ارتباط مؤلفه های فرمی قالی ها و قالیچه های مناطق خراسان جنوبی و رضوی با هویت فرهنگی جوامع تولیدکننده آن [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 63-92]

ع

 • عاقل، علی بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت ساکنان حاشیه شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 147-176]

 • عباسی اسفجیر، علی اصغر بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت ساکنان حاشیه شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 147-176]

 • عسگری، علی نقش رهبری دانش و فرهنگ سازمانی در عملکرد شغلی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه بیرجند) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 67-92]

 • علیزاده بیرجندی، زهرا بررسی کارکردهای تجارتخانه‌های مشهد در عصر پهلوی با تکیه بر کارکردهای فرهنگی آن‌ها [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 165-192]

غ

 • غیور باغبانی، سید مرتضی تأثیر مشارکت گردشگران مذهبی بر تجربه ماندگار از طریق تعامل فرهنگی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 129-158]

ف

 • فاروقی هندوالان، جلیل اله تحلیل محتوای پاره‌ای از کارآواهای خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 39-62]

 • فاطمی، فائزه بررسی کارکردهای تجارتخانه‌های مشهد در عصر پهلوی با تکیه بر کارکردهای فرهنگی آن‌ها [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 165-192]

 • فلاحی، حسین نقش میانجی عزت‌نفس سازمانی در رابطه بین سایش اجتماعی و سکوت سازمانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 141-164]

 • فلاحی پور، زهره تأثیرپذیری فرهنگ و گویش عربی عربخانه از فرهنگ و گویش‌های فارسی خراسان جنوبی (بررسی موردی: شباهت و تأثیرپذیری جمله‌های پرسشی) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 159-186]

ق

 • قاسمی، محمد نقش ابعاد هویت اجتماعی در احساس امنیت دبیران مدارس دوره متوسطه دوم شهر مشهد [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 93-128]

ک

 • کریمی کیا، علی بررسی و تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های مجموعه باستانی کال‌سیر، سیرخردو و مهدوا؛ شهرستان طرقبه شاندیز در شمال شرق ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 67-104]

گ

 • گریوانی، سکینه جستاری در ظرافت‌های بلاغی در اشعار پایداری چند تن از شاعران معاصر شمال خراسان [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 93-122]

م

 • مرتضایی، محمد تأثیر مشارکت گردشگران مذهبی بر تجربه ماندگار از طریق تعامل فرهنگی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 129-158]

 • مزگی نژاد، سمیه بررسی نشاط اجتماعی و عوامل مؤثر برآن (مورد مطالعه: شهر بیرجند) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 33-60]

 • مقدم، بهاره بررسی و تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های مجموعه باستانی کال‌سیر، سیرخردو و مهدوا؛ شهرستان طرقبه شاندیز در شمال شرق ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 67-104]

 • مقنی پور، مجیدرضا مطالعه ارتباط مؤلفه های فرمی قالی ها و قالیچه های مناطق خراسان جنوبی و رضوی با هویت فرهنگی جوامع تولیدکننده آن [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 63-92]

 • ملک زاده، الهام بررسی پیشینه تاریخی و سیر تطور جمعیت شیر و خورشید ایران (با تکیه بر کارکرد شعبات آن در خراسان) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 123-142]

 • ملک زاده، الهام روایت اسنادی فعالیتهای تجارتخانه ارباب جمشید جمشیدیان در حوزه املاک نمونه‌پژوهی: روستاهای سلامی و سده (1267ـ1351ق./1230ـ1311ش.) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 41-76]

 • میقانی، کاظم روایت اسنادی فعالیتهای تجارتخانه ارباب جمشید جمشیدیان در حوزه املاک نمونه‌پژوهی: روستاهای سلامی و سده (1267ـ1351ق./1230ـ1311ش.) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 41-76]

ن

 • نوروزی، حامد دال مرکزی در گفتمان سربداران خراسان؛ تحلیل گفتمان نامه شیخ حسن جوری به امیر محمّدبیک (بر پایه نظریه لاک‌لائو و موفه) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 61-86]

 • نوروزی، حامد تأثیرپذیری فرهنگ و گویش عربی عربخانه از فرهنگ و گویش‌های فارسی خراسان جنوبی (بررسی موردی: شباهت و تأثیرپذیری جمله‌های پرسشی) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 159-186]

ی

 • یزدانی، ملیکا طبقه‌بندی نقوش کاشی‌ هفت‌رنگ دوره قاجار در صحن‌های حرم مطهر رضوی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 143-176]

 • یگانه مفرد، منیره تأثیر مشارکت گردشگران مذهبی بر تجربه ماندگار از طریق تعامل فرهنگی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 129-158]