آ

 • آخوندی، محمد بررسی وضعیت اعتماد سازمانی در بین دبیران مقطع اول متوسطه آموزش و پرورش شهر بیرجند [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 7-22]

 • آخوندی، محمدباقر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت دینی دانشجویان دانشگاه بیرجند [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 7-38]

 • آخوندی، محمدباقر بررسی رابطه‌ی‌ سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی زناشویی در شهر بیرجند [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 1-34]

 • آخوندی، محمدباقر مطالعه‌ی زمینه ها و بسترهای شکل گیری فرایند طلاق (مورد مطالعه: شهر مشهد) [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 7-29]

 • آخوندی، محمدباقر تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجند [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 7-32]

 • آذرنیا، فهیمه بررسی مؤلفه های سواد سلامت شهروندان شهر مشهد مبتنی بر رویکرد سلامت محور [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 83-118]

 • آرزومندان، راضیه پیوند آیین تعزیه (شبیه خوانی) با عناصر کالبدی در حسینیه ی شوکتیه ی بیرجند [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 7-36]

 • آسوده یدکی، حبیب اله نقش سبک زندگی مدبرانه در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی (ره) در استان خراسان رضوی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 7-36]

 • آهنچیان، محمدرضا تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم‌سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 133-161]

 • آهنگ، علی مفسری نامدار از خطه طوس (گذری بر احوالات میرزا محمد مشهدی و نگاهی به تفسیر تبیان) [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 7-30]

 • آهنگری، الهه بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه و میزان پای بندی به اعتقادات دینی دانش آموزان 12 تا 18 سال شهر کاشمر [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 36-56]

 • آیتی، محسن مقایسه فرهنگ آموزش و یادگیری در دو نسل اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند از منظر نقش استاد [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 85-108]

ا

 • ابراهیمی، پژمان رابطه سرمایه اجتماعی با ارتقای سلامت شهروندان شهر مشهد [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 7-34]

 • ابراهیمی، پژمان مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 7-44]

 • ابراهیمی، سمیه قابلیت‌های توسعه گردشگری نواحی روستایی مطالعه موردی: روستای خراشاد شهرستان بیرجند [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 7-22]

 • ابراهیمی، محمد ابراهیم اسکان و تحولات اقتصادی – اجتماعی جامعه عشایری نمونه: کانون آواز در شهرستان درمیان [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 125-144]

 • ابوالبشری، پیمان بازتاب مسلک های اخلاقی در تصوف خراسان [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 35-50]

 • احمدی، فروغ نقش فرهنگ سازمانی سبز در بهره‌وری منابع انسانی با میانجی‌گری عملکرد سبز در پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 149-178]

 • احمدی، مسعود مدل‌سازی حکمرانی شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان داخلی (مورد مطالعه: شهر مشهد) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 151-179]

 • ارغوانی، مرضیه اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی برتعلل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه روستای دهک شهرستان نهبندان [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 7-26]

 • استاجی، ابراهیم تحلیل مناسکِ حافظِ نظامِ اتوکراتیک در سیاست نامه ی نظام الملک طوسی با تمرکز بر آرای روان شناختی اریک برن [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 7-29]

 • اسدزاده، فرشته رابطه الگوهای فرزندپروری و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه اول [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 111-126]

 • اسکافی، مریم نقش تطبیق علت - پیامد در اولویت بندی انگیزه های جوانان از تحصیلات دانشگاهی، مورد مطالعه: جوانان گناباد [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 7-30]

 • اسکافی، مریم تحلیل کیفی مشارکت به روش مثلث‌سازی (مطالعه موردی: مشارکت شهرداری مشهد با سازمان‌های مردم نهاد) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 145-165]

 • اسکافی، مریم اثر نظم اجتماعی خُرد در خانواده بر اقدامات زمینه ساز طلاق به واسطه ی کشمکش مطالعه موردی: فرزندان شاهد مشهد [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 63-84]

 • اسکافی نوغابی، مریم بررسی کیفیت روابط متقابل در شبکه ی روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 7-31]

 • اسکندری، زهرا تحلیل جامعه شناختی شاخص های سرمایه فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی قاین [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 57-84]

 • اسکندری، زهرا مطالعه سنجش شاخص های سرمایه فرهنگی بر سواد رسانه ای دانشجویان؛ نمونه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز قاینات [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 55-88]

 • اسکندری ثانی، محمد مکان یابی بهینه توقفگاه های طبقاتی در راستای توسعه کالبدی پایدار شهری نمونه موردی: محدوده مرکزی شهر بیرجند [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 21-39]

 • اسکندری ثانی، محمد برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بیرجند بر اساس رویکرد راهبرد توسعه شهر با مدلSWOT و QSPM [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 105-125]

 • اسکندری ثانی، محمد شناسایی مؤلفه‌های کالبدی مؤثر در بهبود احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری (نمونه موردی: خیابان معلم و پاسداران شهر بیرجند) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 7-40]

 • اسکندری چراتی، اذر بررسی رابطه بین تحلیل هزینه - پاداش و احساس عدالت اجتماعی با بی تفاوتی اجتماعی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور مشهد) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]

 • اسماعیل نژاد، مرتضی نقش زنان در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای خراشاد شهرستان بیرجند) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 7-27]

 • اسماعیلی، زیبا جایگاه زنان در منتخبی از داستان های کردی کرمانجی خراسان شمالی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 7-38]

 • اسماعیلی شاد، بهرنگ نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه سرمایه روان شناختی با جامعه پذیری سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]

 • اشرفی، علی مدیریت و ثبت مکانی املاک وقفی ضرورتی در راستای حفظ اصل رقبات (نمونه موردی: موقوفات روستاهای درخش و فضل آباد شهرستان درمیان) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 35-56]

 • اشرفی، علی سنجش اثرات مهاجرتی بر الگوی پراکنش فضایی جمعیت سکونتگاههای روستایی و آینده نگری برای افق 1400 (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 74-100]

 • اصغری، اقدس بررسی رابطه میان بهزیستی درونی با معیارهای انتخاب همسر جوانان گناباد [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 7-20]

 • اصغری، بی بی اقدس بررسی کیفیت روابط متقابل در شبکه ی روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 7-31]

 • اصغری، بی بی اقدس بررسی مقایسه‌ای نظام ارزشی زوج‌های عادی و متقاضی طلاق در شهرستان گناباد [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 51-78]

 • افراسیاب پور، علی اکبر جایگاه زنان در منتخبی از داستان های کردی کرمانجی خراسان شمالی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 7-38]

 • افسر، آتوسا لالایی ها در فرهنگ مردم خراسان جنوبی (مورد مطالعه بافت قدیم بیرجند) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 115-138]

 • افسر، آتوسا تحلیل اجتماعی مهریه در ایران همراه با نگاهی گذرا بر مهرنامه های عصر قاجاریه در بیرجند [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 7-26]

 • افشانی، سیدعلیرضا دین‌داری و انزوای اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر مشهد) [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 30-59]

 • افشانی، علیرضا رابطه سرمایه اجتماعی با ارتقای سلامت شهروندان شهر مشهد [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 7-34]

 • افشانی، علیرضا مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 7-44]

 • افضلیان سلامی، موسی بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان خواف [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 7-46]

 • اکبری، ابوالفضل تحلیل اجتماعی مهریه در ایران همراه با نگاهی گذرا بر مهرنامه های عصر قاجاریه در بیرجند [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 7-26]

 • اکبری، قاسم استانی شدن انتخابات؛ تمرکز‌گرایی یا تمرکز زدایی، با تأکید بر حوزه‌های انتخابیه استان خراسان جنوبی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 23-47]

 • اکبری بورنگ، محمد بررسی فرهنگ مطالعه در دانش‌آموزان شهر بیرجند [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 49-62]

 • اکرمی، مصطفی بررسی رابطه جامعه پذیری سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری مشهد) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-118]

 • الهی زاده، محمد حسن موقوفات بشرویه، پرتوی از باورهای دینی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 7-28]

 • الهی زاده، محمدحسن ابعاد اعتقادی و دیدگاه­های سیاسی داعیان اسماعیلی در خراسان و فرارود [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 7-30]

 • الهی زاده، محمدحسن مراودات حاکمان خراسان در زمینه اداری با بومیان در عهد اموی [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 35-58]

 • الهی زاده، محمدحسن بررسی روند ساخت خط تلگراف مشهد - بیرجند - سیستان و مشکلات آن در سال های 1319-1323 هجری قمری [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 149-182]

 • الهی زاه، محمدحسن جایگاه اجوبه‌های علمای بیرجند در مطالعات تاریخ محلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 29-52]

 • امامی، حسن توصیف ساختمان فعلی گویش آبیز [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 77-98]

 • امیرآبادی، مریم رابطه ی بین شیوه های فرزندپروری والدین و اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع دوم و سوم دبیرستان (مورد مطالعه: مدارس کاردانش شهر بیرجند) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 25-44]

 • انصاری ارجمند، محسن سنجش سرمایه اجتماعی در محلات شهر مشهد (مطالعه موردی محلات منطقه3)‏ [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 7-30]

 • انصاری فر، مجید بهره وری آموزشی مجتمع های آموزشی و پرورشی از دیدگاه مدیران و معلمان مورد مطالعه: خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 165-183]

 • ایدر، نبی اله نقش سبک زندگی مدرن در آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر بیرجند [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 105-140]

 • ایمان طلب، کاظم بررسی موسیقی آوازی تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع) بر اساس اجرای گروه تعزیه سرخنگ [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 59-86]

 • ایمانیان، مسعود نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی خانوارها (مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداری مشهد) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 117-146]

 • ایمانیان، مسعود بررسی اثربخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 57-84]

ب

 • بابازاده، محمد نقش آموزش های درون سازمانی در ارتقای فرهنگ سازمان مبتنی بر الگوی اسلامی در کارکنان استانداری خراسان شمالی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 87-116]

 • بابایی، ام لیلا جایگاه زنان در منتخبی از داستان های کردی کرمانجی خراسان شمالی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 7-38]

 • باصفا، حسن بررسی و تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های مجموعه باستانی کال‌سیر، سیرخردو و مهدوا؛ شهرستان طرقبه شاندیز در شمال شرق ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 67-104]

 • باقری، محمد بازخوانی متن و تحلیل محتوای وقف‌نامه مدرسه علمیه حاج محمدرفیع طبس [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 7-33]

 • براتی، محمد بررسی اثرات تعاملات بین فرهنگی ساکنان و گردشگران مورد مطالعه: روستای چنشت در خراسان جنوبی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 49-74]

 • براتی، هادی واکاوی ادراک دختران از پدیده تأخیر سن ازدواج و دلایل آن در استان خراسان جنوبی [(مقالات آماده انتشار)]

 • برادران، سیمین پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 115-138]

 • براقی، فضل الله نقش بازیگران سیاسی ایرانی تأثیرگذار در تعیین مرزهای شرقی طی حکمیت گلداسمید [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 7-44]

 • برکی، لیلا بررسی هرمنوتیکی مفهوم قدرت سیاسی در شهریار ماکیاولی و ادب نامه نزاری [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 31-55]

 • برومند سرکرده، کامران قابلیت‌های توسعه گردشگری نواحی روستایی مطالعه موردی: روستای خراشاد شهرستان بیرجند [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 7-22]

 • بقائی شیره‌جینی، محمد روایت اسنادی فعالیتهای تجارتخانه ارباب جمشید جمشیدیان در حوزه املاک نمونه‌پژوهی: روستاهای سلامی و سده (1267ـ1351ق./1230ـ1311ش.) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 41-76]

 • بناءخطیبی، مریم بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه و میزان پای بندی به اعتقادات دینی دانش آموزان 12 تا 18 سال شهر کاشمر [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 36-56]

 • بنی هاشمی، سید علی تأثیر سرمایه های انسانی، معنوی و روان شناختی بر تعالی سازمانی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 7-32]

 • بهرامیان، مسعود مهاجرت قبایل عرب به خراسان و پیامدهای فرهنگی آن [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 137-164]

 • بهنام فر، محمد تأملی در مضامین و شگردهای بلاغی غزلیات ولی دشت بیاضی [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 41-69]

 • بهنام فر، محمد شعله‌واری بیان دو عارف بزرگ خراسان (سنایی و مولانا) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 57-90]

 • بهنام فر، محمد تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 7-36]

 • بهنام فر، محمد جاندار انگاری «دل» در ترکیبات و تعبیرات کنایی گویش هزارگی بامیان [(مقالات آماده انتشار)]

 • بهنام فر، محمد حسن بررسی رابطه میان شاخص های فرهنگ سیاسی با میزان مشارکت سیاسی در اسفراین [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 47-74]

 • بوشادی، زهرا رابطه مدیریت استعداد و بهرهوری نیروی انسانی، با توجه به میانجیگری چابکی سازمانیِ کارکنان آموزش و پرورش [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 117-142]

 • بیدبرگ، رابیه اجرای برنامه‌ی اصلاحات ارضی در شهرستان بیرجند (دهه‌ی 1340ه.ش) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 23-56]

 • بیدختی، فاطمه تأملی در مضامین و شگردهای بلاغی غزلیات ولی دشت بیاضی [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 41-69]

 • بیدختی، فاطمه خاوران نامه ی ابن حسام خوسفی در گستره ی حماسههای دینی و تاریخی [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 37-58]

 • بیدختی، فاطمه نقش تقوا در تقویت باورهای دینی ازمنظر قرآن و نهج البلاغه [(مقالات آماده انتشار)]

 • بیطرفان، محمد بررسی شکلی و محتوایی روزنامه خورشید (دوره مشروطیت) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 7-33]

 • بی مکر، فرزانه گونه‌شناسی الگوهای معاصر مسکن روستایی و ارتباط آن با اقلیم (مطالعه موردی: روستای کَنگ مشهد) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 7-30]

پ

 • پاکزاد سرداری، حسن بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 59-85]

 • پایدارفرد، آرزو بررسی تزیینات وابسته به معماری خانه و حسینیه آراسته در بیرجند (دوره قاجاریه و پهلوی اول) [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 29-56]

 • پرویش، محسن کتابخانه های هرات عهد تیموری و نقش آن در شکوفایی و ارتقاء علم و دانش [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 7-28]

 • پهلوان، منوچهر تغییرات ساختار خانواده از منظر آمارهای ثبتی (مورد مطالعه: خراسان بزرگ) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 7-46]

 • پور، سمیرا نقش سبک زندگی مدبرانه در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی (ره) در استان خراسان رضوی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 7-36]

 • پورآرین، فواد روایت اسنادی فعالیتهای تجارتخانه ارباب جمشید جمشیدیان در حوزه املاک نمونه‌پژوهی: روستاهای سلامی و سده (1267ـ1351ق./1230ـ1311ش.) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 41-76]

 • پوررجبی، میلاد عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی در مناطق حاشیه نشین شهر مشهد [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 35-60]

 • پوررجبی، میلاد نگرش زائرین آستان قدس رضوی نسبت به مردم مشهد با رویکرد توسعه گردشگری شهرهای مذهبی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 35-64]

 • پورسلطانی، سمیه بررسی پیشینه تاریخی و سیر تطور جمعیت شیر و خورشید ایران (با تکیه بر کارکرد شعبات آن در خراسان) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 123-142]

 • پورشافعی، هادی رابطه آگاهی تغذیه ای با شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر بیرجند [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 88-102]

 • پورشافعی، هادی نقش پیش بینی کننده سلامت سازمانی در مشارکت پذیری کارکنان مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر بیرجند [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-92]

 • پورشافعی، هادی بررسی وضعیت اعتماد سازمانی در بین دبیران مقطع اول متوسطه آموزش و پرورش شهر بیرجند [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 7-22]

 • پورشافعی، هادی بررسی وضعیت کیفیت تدریس مدرسان در نظام آموزش عالی: ضرورت توجه به تدریس تعاملی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 47-76]

 • پورشافعی، هادی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نقش پیش بینی کننده آن در سلامت اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه بیرجند) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 33-56]

 • پورشافعی، هادی نقش پیش بینی کننده ی امید به زندگی در رضایت از زندگی زناشویی زنان شهر بیرجند [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 153-175]

 • پورشافعی، هادی رابطه مدیریت استعداد و بهرهوری نیروی انسانی، با توجه به میانجیگری چابکی سازمانیِ کارکنان آموزش و پرورش [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 117-142]

 • پورشافعی، هادی تحلیل رابطه خودکارآمدی و نشاط کاری با نقش میانجی امیدواری در معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 65-82]

 • پورشافعی، هادی رابطه الگوهای فرزندپروری و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه اول [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 111-126]

 • پورشافعی، هادی استفاده از شبکه تلویزیونی پویا و نقش آن در انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (مورد مطالعه: شهر بیرجند سال تحصیلی 92-93) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 87-109]

 • پورشافعی، هادی نقش رهبری دانش و فرهنگ سازمانی در عملکرد شغلی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه بیرجند) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 67-92]

 • پورشافعی، هادی مقایسه ی فرهنگ سازمانی دبیرستان های عادی و استعدادهای درخشان شهر بیرجند براساس الگوی دنیسون [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 133-156]

 • پورشافعی، هادی ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون و رابطه ی آن با جو توسعه منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بیرجند [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 59-84]

 • پورمحمود، ندا معرفی دو اقرابادین باقیمانده از قرن دوازدهم هجری (قرابادین کبیر و قرابادین صالحی) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 45-62]

 • پورنگ، علی مطالعه تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه: سرپرستان هیأت‎های زیارتی شهر مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 117-152]

 • پوریوسف، اعظم بررسی تأثیر هوش سازمانی بر سبک رهبری تحول ­آفرین مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهرستان بیرجند [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 37-53]

 • پوریوسف، اعظم امکان سنجی استقرار روش کارت ارزیابی متوازن جهت ارزیابی عملکرد شرکت های مستقر در شهرک صنعتی بیرجند [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 27-47]

 • پیرمرادیان، مصطفی تأثیر شهرنشینی بر رشد علم در خراسان از فتوحات اولیه تا امارت طاهریان [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 75-97]

ت

 • ترابی دلوی، فاطمه بررسی رابطه میان بهزیستی درونی با معیارهای انتخاب همسر جوانان گناباد [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 7-20]

 • تقوی، عابد درون گرایی و بازتاب اصل محرمیت در معماری ایرانی - اسلامی نمونه پژوهش میدانی: خانه های تاریخی بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 123-146]

 • تقوی، عابد پژوهش‌های باستان‌شناسی معادن کهن در خراسان جنوبی (مطالعه موردی: نویافته های مراکز کهن ذوب فلز شوسف نهبندان) [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 145-170]

 • تقوی گلیان، محمد بررسی صرفی- نحوی گویش کرمانجی خراسان با تأکید بر نظام های حالت [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 59-76]

 • تقی آبادی، حمید عوامل مؤثر بر نوع انتخاب نمایش در مخاطبان تئاتر (مورد مطالعه: شهر مشهد) [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 33-66]

 • تقی آبادی، مسعود عوامل مؤثر بر نوع انتخاب نمایش در مخاطبان تئاتر (مورد مطالعه: شهر مشهد) [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 33-66]

 • تقی زاده، مریم سادات برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری شهرستان قاینات بر اساس تحلیل SWOT [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 39-64]

 • توانا، حیدر بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 57-76]

ث

 • ثارللهی، فاطمه رابطه رفتار کارآفرینانه کارکنان بر مزیت رقابتی و بهره‌وری (ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی) [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 67-86]

 • ثقفی، مهدی امکان سنجی استقرار روش کارت ارزیابی متوازن جهت ارزیابی عملکرد شرکت های مستقر در شهرک صنعتی بیرجند [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 27-47]

 • ثنایی، حمیدرضا بازخوانی متن و تحلیل محتوای وقف‌نامه مدرسه علمیه حاج محمدرفیع طبس [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 7-33]

ج

 • جابری، ام البنین بررسی اثرات تعاونی های تولید کشاورزی بر وضعیت اجتماعی خانوارهای عضو (مطالعه موردی: شهرستان خوسف) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 123-140]

 • جزندری، علی سنجش رابطه ذهنیت عشایر و مجریان امنیت مرزی در تأمین و ارتقای امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: عشایر خراسان جنوبی) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 35-58]

 • جعفر طباطبائی، سمانه سادات اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی برتعلل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه روستای دهک شهرستان نهبندان [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 7-26]

 • جعفری بائی، محبوبه تغییرات ساختار خانواده از منظر آمارهای ثبتی (مورد مطالعه: خراسان بزرگ) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 7-46]

 • جلالی، مهدی مفسری نامدار از خطه طوس (گذری بر احوالات میرزا محمد مشهدی و نگاهی به تفسیر تبیان) [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 7-30]

 • جلالیان، حمید اثرات بازارچه مرزی باجگیران بر احساس امنیت اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی همجوار(مطالعه موردی: دهستان دولتخانه شهرستان قوچان) [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 79-98]

 • جلالی مجیدی، محسن بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 57-76]

 • جلیلی، حمیده بررسی اسنادی خدمات خاندان هردنگی به مزار دهک و نقش آن ها در رسیدگی به موقوفات و امور وابسته به این مزار (1232 تا 1404 ق.) [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 85-118]

 • جلیلیان، سارا بررسی خویشکاری های زنانه در افسانه های بیرجند [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 81-98]

 • جهانبخش، اسماعیل بررسی مقایسه‌ای رابطه تولید زعفـران، تعاون و یاریـگری در روستـاهای خراسان جنوبی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 91-116]

 • جهانشیری، جواد نقش ابعاد هویت اجتماعی در احساس امنیت دبیران مدارس دوره متوسطه دوم شهر مشهد [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 93-128]

 • جوزی، زهره تحلیلی بر سکه‌های ناصرالدین‌شاه قاجار ضرب شده در هرات با استفاده از تجزیه عنصری پیکسی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 115-141]

ح

 • حاتمی، صادق نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی خانوارها (مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداری مشهد) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 117-146]

 • حاجی آبادی، نرجس گویش بیرجندی: بقا یا زوال؟ [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 73-94]

 • حاجی زاده سعدآباد، شادی تأثیرات جنگ جهانی دوم در وضعیت اجتماعی- ‌اقتصادی خراسان [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 121-148]

 • حاجی زاده سعدآباد، نازنین تأثیرات جنگ جهانی دوم در وضعیت اجتماعی- ‌اقتصادی خراسان [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 121-148]

 • حاجی زاده میمندی، مسعود بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و رضایت شغلی معلمان شهر مشهد [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 35-58]

 • حافظیان، مریم نقش آموزش های درون سازمانی در ارتقای فرهنگ سازمان مبتنی بر الگوی اسلامی در کارکنان استانداری خراسان شمالی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 87-116]

 • حامد همراهیان، فائزه ارائه راهبردهای جذب گردشگر خارجی در شهر مشهد با استفاده از مدل استراتژیک SOAR [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 119-156]

 • حامد همراهیان، فائزه تأثیر مشارکت گردشگران مذهبی بر تجربه ماندگار از طریق تعامل فرهنگی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 129-158]

 • حامدی، زهرا قابلیت­های سرگذشت نامه­ی متولیان آستان قدس رضوی در تولید فیلم­های مستند داستانی و تاریخی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 101-141]

 • حجازی، ناصر نقش سبک زندگی مدرن در آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر بیرجند [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 105-140]

 • حجازی جوشقانی، محسن بررسی تفاوت نگرش مردان و زنان عضو شوراهای اجتماعی محلات مشهد در شاخص‌های منتخب سرمایه اجتماعی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 65-91]

 • حجی پور، گلسار تحلیل انباشت سرمایه وقف در نواحی خراسان جنوبی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 60-76]

 • حجی پور، محمد تحلیل انباشت سرمایه وقف در نواحی خراسان جنوبی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 60-76]

 • حجی پور، محمد واکاوی علل زوال شرکت سهامی زراعی نوبنیاد سهل آباد در شهرستان نهبندان [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 37-66]

 • حجی پور، محمد اسکان و تحولات اقتصادی – اجتماعی جامعه عشایری نمونه: کانون آواز در شهرستان درمیان [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 125-144]

 • حجی پور، محمد اثرات اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی بر خانوارهای روستایی (مورد: تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بیرجند) [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 109-128]

 • حسن آبادی، ابوالفضل اهمیت اسناد آرشیوی در پژوهش‌های تاریخ محلی خراسان (اسناد آستان قدس رضوی درباره جنگ جهانی دوم) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 57-84]

 • حسن دوست فرخانی، هادی بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 59-85]

 • حسنی درمیان، غلامرضا رابطه سرمایه اجتماعی با ارتقای سلامت شهروندان شهر مشهد [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 7-34]

 • حسنی درمیان، غلامرضا مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 7-44]

 • حسین زاده، سالم بررسی اسنادی خدمات خاندان هردنگی به مزار دهک و نقش آن ها در رسیدگی به موقوفات و امور وابسته به این مزار (1232 تا 1404 ق.) [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 85-118]

 • حسین نژاد، حسین بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه و میزان پای بندی به اعتقادات دینی دانش آموزان 12 تا 18 سال شهر کاشمر [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 36-56]

 • حسین نیا امیرکلایی، هانیه تحلیلی بر سکه‌های ناصرالدین‌شاه قاجار ضرب شده در هرات با استفاده از تجزیه عنصری پیکسی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 115-141]

 • حسینی، سید کمال الدین نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی خانوارها (مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداری مشهد) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 117-146]

 • حسینی، سیدمرتضی تأثیر قرآن و حدیث در دیوان دُرّ غلطان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]

 • حسینی، سید مصطفی سنجش سرمایه اجتماعی در محلات شهر مشهد (مطالعه موردی محلات منطقه3)‏ [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 7-30]

 • حسینی، سید مصطفی بررسی و تحلیل الگوی مهاجرت در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 77-105]

 • حسینی، سیده ناهید تحلیل محتوای پاره‌ای از کارآواهای خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 39-62]

 • حسینی، سیده ناهید بررسی گفتمان برخی از فراقی های خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 81-115]

 • حسینی، علیرضا کارکرد زیبایی شناختی تصاویر هنری در کتاب سیاحت غرب [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 89-108]

 • حسینی، کمال الدین بررسی اثربخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 57-84]

 • حقیقتیان، منصور بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر سبک زندگی ساکنان روستاهای تبدیل شده به شهر در شهرستان های خواف و رُشتخوار نمونه موردی: شهرهای نشتیفان، سلامی و جنگل [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 143-165]

 • حمیدی، سمیه بررسی هرمنوتیکی مفهوم قدرت سیاسی در شهریار ماکیاولی و ادب نامه نزاری [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 31-55]

 • حمیدی، سمیه نخل‌گردانی محرّم در درخش: نگاهی انسان‌شناختی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 85-103]

 • حمیدی، سمیه قاینات و بازی بزرگ: دو ساختار یک کارگزار [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 29-59]

 • حمیدی، سمیه سنجش رابطه ذهنیت عشایر و مجریان امنیت مرزی در تأمین و ارتقای امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: عشایر خراسان جنوبی) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 35-58]

 • حنفی، محمد اسماعیل تأثیر قرآن و حدیث در دیوان دُرّ غلطان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]

 • حیدرآبادی، ابوالقاسم بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر سرمایه ‌فرهنگی در بین شهروندان خراسان شمالی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 91-120]

 • حیدرآبادی، ابوالقاسم بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت ساکنان حاشیه شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 147-176]

 • حیدری، احمد گونه‌شناسی الگوهای معاصر مسکن روستایی و ارتباط آن با اقلیم (مطالعه موردی: روستای کَنگ مشهد) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 7-30]

 • حیدری، زکیه بررسی میزان معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 111-124]

 • حیدری اقدم، معین ارائه راهبردهای جذب گردشگر خارجی در شهر مشهد با استفاده از مدل استراتژیک SOAR [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 119-156]

خ

 • خاتمی، سمیه بررسی نقش گردشگری در توسعه روستایی با استفاده از مدل SWOT، مورد مطالعه: روستای خور شهرستان خوسف [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 129-148]

 • خاکی، ایمان مطالعه مفاهیم و ابعاد اخلاق حرفه‌ای با تأکید بر ارزش های اسلامی (مورد مطالعه: کارکنان آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 47-86]

 • خامسان، احمد تأثیر آشنایی با مهارت های زندگی بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم بیرجند [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 157-174]

 • خدابخشی، مریم مطالعه وضعیت فرآیند بازاریابی در کتابخانه های دانشگاهی بیرجند [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 23-45]

 • خراسانی، محبوبه روان شناسی مثبت در الهی نامه ی عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 57-86]

 • خراشادی زاده، مهدیه نقش زنان در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای خراشاد شهرستان بیرجند) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 7-27]

 • خزائی، محمد بررسی تزیینات وابسته به معماری خانه و حسینیه آراسته در بیرجند (دوره قاجاریه و پهلوی اول) [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 29-56]

 • خزاعی، صدیقه دیو در فرهنگ ایران زمین با تکیه بر خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 57-74]

 • خسروی، حسین تحلیل رابطه خودکارآمدی و نشاط کاری با نقش میانجی امیدواری در معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 65-82]

 • خسروی، مجید تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 7-36]

 • خسروی، نرگس بررسی مقایسه ی شاخص های حکمروایی مطلوب روستایی (مورد مطالعه: شهرستان بیرجند) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 95-118]

 • خسروی، هادی تأثیر قرآن و حدیث در دیوان دُرّ غلطان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]

 • خسروی بیژائم، فرهاد گونه شناسی "کلیددان" مشبک آستان قدس رضوی بر پایه مطالعه تطبیقی آن با نمونه‌های مشابه [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 31-56]

 • خسروی بیژائم، فرهاد طبقه‌بندی نقوش کاشی‌ هفت‌رنگ دوره قاجار در صحن‌های حرم مطهر رضوی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 143-176]

 • خسروی زارگز، مسلم بررسی هرمنوتیکی مفهوم قدرت سیاسی در شهریار ماکیاولی و ادب نامه نزاری [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 31-55]

 • خسروی زارگز، مسلم قاینات و بازی بزرگ: دو ساختار یک کارگزار [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 29-59]

 • خسروی زارگز، مسلم سنجش رابطه ذهنیت عشایر و مجریان امنیت مرزی در تأمین و ارتقای امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: عشایر خراسان جنوبی) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 35-58]

 • خلیفه، مجتبی بررسی ویژگی های تاریخ نگاری سبک خراسانی در دوره غزنوی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 31-56]

 • خلیفه، مجتبی بررسی کارکردهای تجارتخانه‌های مشهد در عصر پهلوی با تکیه بر کارکردهای فرهنگی آن‌ها [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 165-192]

 • خلیل نژاد، محمدرضا مطالعه تطبیقی منظر چندعملکردی باغ های تاریخی بیرجند (نمونه موردی: باغ رحیم‌آباد، بهلگرد، امیرآباد) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 7-30]

 • خنگی، فرشته تأثیر سرمایه های انسانی، معنوی و روان شناختی بر تعالی سازمانی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 7-32]

 • خوش دامن، صدیقه مقایسه فرهنگ آموزش و یادگیری در دو نسل اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند از منظر نقش استاد [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 85-108]

د

 • دانشیار، روح الله جاندار انگاری «دل» در ترکیبات و تعبیرات کنایی گویش هزارگی بامیان [(مقالات آماده انتشار)]

 • داودیان، الهه تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن بر بهبود وضعیت زندگی در نواحی روستایی؛ مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان تایباد [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 133-157]

 • داودی مقدم، فریده معرفی خانقاه های خراسان و کارکردهای آنها [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 93-117]

 • داودی مقدم، فریده جستاری در ظرافت‌های بلاغی در اشعار پایداری چند تن از شاعران معاصر شمال خراسان [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 93-122]

 • داودی مقدم، فریده نقد روایت شناسانه ی داستان های نوجوانان درباره امام رضا (ع) با تأکید بر داستان ماه غریب من و میهمان طوس [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 7-34]

 • درویشی، سعیده رابطه ی بین شیوه های فرزندپروری والدین و اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع دوم و سوم دبیرستان (مورد مطالعه: مدارس کاردانش شهر بیرجند) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 25-44]

 • دزگی، عالیه اثرات اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی بر خانوارهای روستایی (مورد: تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بیرجند) [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 109-128]

 • دشتکی نیا، فرهاد بازتاب اوضاع اجتماعی ـ فرهنگی خراسان در آثار روشنفکران قفقازی؛ مطالعه موردی: مجله ملانصرالدین [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 33-49]

 • دلریش، بشری جغرافیای تاریخی شهرستان خوسف [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 131-160]

 • دهقانی، مسعود نقش فرهنگ سازمانی سبز در بهره‌وری منابع انسانی با میانجی‌گری عملکرد سبز در پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 149-178]

 • دهمرده، نظر برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری شهرستان قاینات بر اساس تحلیل SWOT [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 39-64]

 • دهمرده پهلوان، مهدی بررسی و تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های مجموعه باستانی کال‌سیر، سیرخردو و مهدوا؛ شهرستان طرقبه شاندیز در شمال شرق ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 67-104]

ر

 • رئیس السادات، سید حسین گسترش ‌کالبدی شهر مشهد در دوره استانداری پاکروان [(مقالات آماده انتشار)]

 • راستی، عمران تحلیل کارکرد بازارچه های مرزی از منظر پدافند غیرعامل با تأکید بر نقش مرزنشینان نمونه موردی: بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه استان خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 55-85]

 • راستی، عمران اقدامات توسعه ­ای و نقش آن در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی مطالعه موردی: کمربند سبز دشت خوشاب، مرز خراسان جنوبی با افغانستان [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 49-72]

 • راستی، عمران استانی شدن انتخابات؛ تمرکز‌گرایی یا تمرکز زدایی، با تأکید بر حوزه‌های انتخابیه استان خراسان جنوبی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 23-47]

 • راستی، عمران تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 31-58]

 • راشد محصل، محمدتقی معرّفی یک عقدنامه [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 195-204]

 • راشد محصل، محمدرضا تأثیر قرآن و حدیث در دیوان دُرّ غلطان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]

 • رجائی، زهرا بررسی تأثیر هوش سازمانی بر سبک رهبری تحول ­آفرین مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهرستان بیرجند [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 37-53]

 • رجائی، زهرا تأثیر سرمایه های انسانی، معنوی و روان شناختی بر تعالی سازمانی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 7-32]

 • رجبی فرجاد، حاجیه بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان مطالعه موردی: شرکت های بیمه شهرستان بیرجند [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 125-143]

 • رجبی فرجاد، حاجیه بررسی رابطه جامعه پذیری سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری مشهد) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-118]

 • رجبی فرجاد، حاجیه بررسی سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمانی با نقش میانجی خلاقیت سازمانی مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]

 • رحمانی فیروزجاه، علی تغییرات ساختار خانواده از منظر آمارهای ثبتی (مورد مطالعه: خراسان بزرگ) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 7-46]

 • رحیمی، سید مهدی ابوبکر قهستانی؛ دولتمرد و ادیب دربار غزنه [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 77-98]

 • رحیمی، سیدمهدی شعله‌واری بیان دو عارف بزرگ خراسان (سنایی و مولانا) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 57-90]

 • رحیمی، سیدمهدی جاندار انگاری «دل» در ترکیبات و تعبیرات کنایی گویش هزارگی بامیان [(مقالات آماده انتشار)]

 • رحیمی، عبدالرفیع کتابخانه های هرات عهد تیموری و نقش آن در شکوفایی و ارتقاء علم و دانش [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 7-28]

 • رحیمی، علیرضا بررسی تحلیلی روند ورود اسلام به شهرهای بخارا و سمرقند (41-132هـ .ق.) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 131-151]

 • رستم زاده، ملیحه مطالعه به روش رویش نظری درباره معیارهای همسرگزینی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 31-54]

 • رضائی، مصطفی مطالعه و تحلیل شهرسازی غزنه در دوره غزنویان براساس منابع تاریخی و مطالعات باستان‌شناسی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 45-82]

 • رضازاده، زهره اقدامات توسعه ­ای و نقش آن در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی مطالعه موردی: کمربند سبز دشت خوشاب، مرز خراسان جنوبی با افغانستان [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 49-72]

 • رضایی، اسلام الدین سنجش عدالت فضایی شهرستان‌های استان‌های منطقه 9 آمایش سرزمین (خراسان بزرگ) براساس شاخص‏های قانون استفاده متوازن کشور [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 103-126]

 • رضایی، امید بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 59-85]

 • رضایی، امید پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 115-138]

 • رضایی، سعید بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 59-85]

 • رضاییان، عالیه تحلیل مردم شناختی هنر فرت بافی مطالعه موردی: تربت جام [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 81-114]

 • رضایی مکی، فاطمه بررسی کارکرد وقف علمی و رفاه اجتماعی در دارالایتام شادمهر [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 61-90]

 • رمضانی، فریدون تأثیر آشنایی با مهارت های زندگی بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم بیرجند [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 157-174]

 • رمضانی، محمد تأثیر آشنایی با مهارت های زندگی بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم بیرجند [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 157-174]

 • روشندل، زهرا بررسی سیر تحول ایوان در خانه های نهبندان از قاجار تا پهلوی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 53-79]

ز

 • زارع مقدم، علی رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بیرجند [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]

 • زارعی، زهرا نقش رهبری دانش و فرهنگ سازمانی در عملکرد شغلی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه بیرجند) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 67-92]

 • زارعی، علی تأثیر نهاد وقف در پایداری حسینیه‌های عصر قاجار بیرجند (مطالعه موردی حسینیه : بی بی عروس) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 99-117]

 • زارعی، علی مقبره گنبدسبز؛ عرصه تجلی میراث معماری صفویه در مشهد مقدس [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 119-146]

 • زارعی، علی تاریخچة مطالعات و پژوهش‌های باستان‌شناسی جنوب خراسان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 27-60]

 • زارعی، یعقوب سنجش توسعه در مناطق روستایی با تأکید بر برخی شاخص های اجتماعی - فرهنگی مورد مطالعه: شهرستان های استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 51-75]

 • زارعی، یعقوب سنجش ضریب توسعه فرهنگی شهرستان های استان خراسان جنوبی با بهره گیری از روش بهینه سازی چندمعیاره و حل سازشی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 81-103]

 • زارعی، یعقوب مطالعه وضعیت توزیع خدمات بخش بهداشت و درمان در شهرستان های استان خراسان شمالی [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 25-54]

 • زارعی، یعقوب تبیین نابرابری های نظام آموزشی در توزیع فرصت ها؛ مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 147-174]

 • زارعی شمس آبادی، صفورا گونه شناسی "کلیددان" مشبک آستان قدس رضوی بر پایه مطالعه تطبیقی آن با نمونه‌های مشابه [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 31-56]

 • زرقانی، سید هادی بررسی تفاوت نگرش مردان و زنان عضو شوراهای اجتماعی محلات مشهد در شاخص‌های منتخب سرمایه اجتماعی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 65-91]

 • زرقانی، سید هادی بررسی و تحلیل الگوی مهاجرت در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 77-105]

 • زمانی پور، اسدا.. شناسایی دانش بومی موجود در بین باغداران تولیدکننده زرشک در خراسان جنوبی با بهره گیری از نظریه بنیانی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 116-114]

 • زمانی مقدم، مسعود بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان خواف [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 7-46]

 • زیاری، کرامت الله تحلیل و ارزیابی پایداری اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار شهری ( مورد مطالعه: شهرستان‌های استان خراسان شمالی) [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 78-102]

 • زیدی، مهرداد رابطه سرمایه اجتماعی، فرهنگی و رسانه ها با میزان گرایش مردم به مصرف مواد غذایی محلی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 99-128]

 • زیدی، مهرداد مسائل فرهنگ عمومی با تأکید بر موضوع شهروندی و اخلاق اجتماعی شهروندان شهر سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 119-154]

 • زین الدینی میمند، فاطمه بررسی وضعیت کیفیت تدریس مدرسان در نظام آموزش عالی: ضرورت توجه به تدریس تعاملی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 47-76]

 • زین الدینی میمند، فاطمه نقش پیش‌بینی‌کننده سرمایه‌ اجتماعی در سلامت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه: اداره‌های پست استان خراسان جنوبی) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 57-94]

س

 • ساجدی قوچانی، رضا نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه سرمایه روان شناختی با جامعه پذیری سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]

 • سادسی، سیدمحمدرضا ابعاد اعتقادی و دیدگاه­های سیاسی داعیان اسماعیلی در خراسان و فرارود [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 7-30]

 • ساسانپور، شهرزاد گسترش ‌کالبدی شهر مشهد در دوره استانداری پاکروان [(مقالات آماده انتشار)]

 • سالاری نژاد، رحیمه نقش پیش بینی کننده سلامت سازمانی در مشارکت پذیری کارکنان مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر بیرجند [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-92]

 • سام خانیانی، علی اکبر تأثیرپذیری فرهنگ و گویش عربی عربخانه از فرهنگ و گویش‌های فارسی خراسان جنوبی (بررسی موردی: شباهت و تأثیرپذیری جمله‌های پرسشی) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 159-186]

 • سبزه کار، مریم استفاده از شبکه تلویزیونی پویا و نقش آن در انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (مورد مطالعه: شهر بیرجند سال تحصیلی 92-93) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 87-109]

 • سپاهی، کریم داد نقش پیش بینی کننده سلامت سازمانی در مشارکت پذیری کارکنان مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر بیرجند [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-92]

 • سپهر، محمدهمایون آیین نخل آرایی ونخل گردانی روز عاشورا در ششتمد (سبزوار) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 161-180]

 • سرگزی، ابولفضل شناسائی و تبیین شایستگی های مدیران راهبردی سازمان حرم مطهر آستان قدس رضوی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سرگزی، طیبه بررسی سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمانی با نقش میانجی خلاقیت سازمانی مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]

 • سرمد، محمدرضا دیو در فرهنگ ایران زمین با تکیه بر خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 57-74]

 • سروش، محمدرضا تاریخچة مطالعات و پژوهش‌های باستان‌شناسی جنوب خراسان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 27-60]

 • سعادتمهر، محمدامین تحلیلی بر سکه‌های ناصرالدین‌شاه قاجار ضرب شده در هرات با استفاده از تجزیه عنصری پیکسی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 115-141]

 • سعیدی، پرویز پیامدهای فرهنگی - اجتماعی توسعه فرایند بازاریابی در کسب و کارهای کارآفرینانه خانگی (مورد مطالعه: صنایع دستی استان خراسان شمالی) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 121-148]

 • سفالگر، سحر شناسایی مؤلفه‌های کالبدی مؤثر در بهبود احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری (نمونه موردی: خیابان معلم و پاسداران شهر بیرجند) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 7-40]

 • سلامی، مریم مطالعه وضعیت فرآیند بازاریابی در کتابخانه های دانشگاهی بیرجند [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 23-45]

 • سلامی، مریم رابطه مؤلفه های هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر بیرجند [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 31-52]

 • سلطان آبادی، ملیحه اثرات بازارچه مرزی باجگیران بر احساس امنیت اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی همجوار(مطالعه موردی: دهستان دولتخانه شهرستان قوچان) [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 79-98]

 • سلطانی، منظر بررسی تطبیقی و مقابله دو تصحیح از دیوان ولی دشت بیاضی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 142-165]

 • سلیمان پورعمران، محبوبه بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی بر ارتقای سرمایه اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 59-80]

 • سنجری، حسین بررسی پیامدهای اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش شوسف شهرستان نهبندان) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 111-127]

 • سیادت، سیدعلی بهره وری آموزشی مجتمع های آموزشی و پرورشی از دیدگاه مدیران و معلمان مورد مطالعه: خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 165-183]

 • سیدمیرزایی، سیدمحمد تدوین مدل مفهومی توانمندسازی زنان روستایی با استفاده از نظریه داده بنیان (مورد مطالعه: دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 89-116]

 • سیف زاده، علی بررسی ادراک شهروندان از فساد اداری و متغیرهای جمعیت شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی: بیرجند) [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 93-114]

ش

 • شاطری، مفید پیوند آیین تعزیه (شبیه خوانی) با عناصر کالبدی در حسینیه ی شوکتیه ی بیرجند [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 7-36]

 • شاطری، مفید اقدامات توسعه ­ای و نقش آن در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی مطالعه موردی: کمربند سبز دشت خوشاب، مرز خراسان جنوبی با افغانستان [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 49-72]

 • شاطری، مفید نخل‌گردانی محرّم در درخش: نگاهی انسان‌شناختی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 85-103]

 • شاطری، مفید تأثیر نهاد وقف در پایداری حسینیه‌های عصر قاجار بیرجند (مطالعه موردی حسینیه : بی بی عروس) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 99-117]

 • شاطری، مفید تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 31-58]

 • شاطری، مفید تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن بر بهبود وضعیت زندگی در نواحی روستایی؛ مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان تایباد [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 133-157]

 • شاطری، مفید کارکردهای آموزشی موقوفه حاج‌عبدالعلی‌خان در شهر بیرجند [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 75-93]

 • شاطری، مفید بررسی مقایسه ی شاخص های حکمروایی مطلوب روستایی (مورد مطالعه: شهرستان بیرجند) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 95-118]

 • شاطری، مفید مدیریت و ثبت مکانی املاک وقفی ضرورتی در راستای حفظ اصل رقبات (نمونه موردی: موقوفات روستاهای درخش و فضل آباد شهرستان درمیان) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 35-56]

 • شاطری، مفید اثرات اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی بر خانوارهای روستایی (مورد: تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بیرجند) [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 109-128]

 • شاطری، مفید بررسی موسیقی آوازی تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع) بر اساس اجرای گروه تعزیه سرخنگ [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 59-86]

 • شاعری، فاطمه بررسی رابطه میان شاخص های فرهنگ سیاسی با میزان مشارکت سیاسی در اسفراین [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 47-74]

 • شبانی ثانی، زهرا بررسی تطبیقی اوضاع اقتصادی- اجتماعی شهرهای نیشابور و تربت جام در دوره تیموریان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 115-132]

 • شجاع، کلثومه تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم‌سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 133-161]

 • شجاعی، لیلا نقش سبک زندگی مدرن در آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر بیرجند [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 105-140]

 • شربتیان، محمد حسن مطالعه جامعه‌شناختی شاخص‌های احساس بهزیستی اجتماعی شهروندان شهر مشهد [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 115-137]

 • شربتیان، محمد حسن مطالعه سنجش شاخص های کیفیت زندگی دانشجویان نمونه موردی: مراکز آموزش عالی شهر قاین [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 107-132]

 • شربتیان، محمد حسن مطالعه تأثیر سرمایه فرهنگی و مؤلفه های آن بر سبک تغذیه ای شهروندان شهر مشهد [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 127-156]

 • شربتیان، محمد حسن مطالعه سنجش شاخص های سرمایه فرهنگی بر سواد رسانه ای دانشجویان؛ نمونه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز قاینات [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 55-88]

 • شربتیان، محمد حسن بررسی شاخص‌های سلامت اجتماعی زنان شهر فردوس [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 23-47]

 • شربتیان، محمد حسن بررسی مؤلفه های سواد سلامت شهروندان شهر مشهد مبتنی بر رویکرد سلامت محور [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 83-118]

 • شربتیان، محمد حسن نقش ابعاد هویت اجتماعی در احساس امنیت دبیران مدارس دوره متوسطه دوم شهر مشهد [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 93-128]

 • شربتیان، محمدحسن تحلیل جامعه شناختی شاخص های سرمایه فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی قاین [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 57-84]

 • شریفی، مرضیه تأثیر شهرنشینی بر رشد علم در خراسان از فتوحات اولیه تا امارت طاهریان [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 75-97]

 • شریفی، مصطفی گزارشی از بررسی باستان شناسی و نویافته های آثار تاریخی شهرستان بشرویه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 53-80]

 • شریفی تهرانی، محمد بررسی ارتباط بین گونه‌های گردشگری مذهبی، روستایی و بوم‌شناختی با گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی) [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 1-34]

 • شکوهی، محمداجزا برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بیرجند بر اساس رویکرد راهبرد توسعه شهر با مدلSWOT و QSPM [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 105-125]

 • شمسی، فروزان تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجند [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 7-32]

 • شواکندی، سیده مهدیه پژوهشی در نقوش پرده نماهای شهرستان سربیشه (روستاهای مختاران، چنشت و دهشیب) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 63-88]

 • شیرزور علی آبادی، زهرا تأثیر کسب وکارهای خانگی بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان درمیان) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 179-210]

 • شیرزور علی ابادی، زهرا شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر گرایش به مصرف کالای تجملی با تعدیل‌گری ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (مورد مطالعه: شهر مشهد) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 87-110]

 • شیرمحمدی باباشیخعلی، حسین تأثیر شهرنشینی بر رشد علم در خراسان از فتوحات اولیه تا امارت طاهریان [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 75-97]

ص

 • صاحبکاران، معصومه کنسولگری بریتانیا در خراسان و نقش آن در گسترش نفوذ انگلیسی ها در جنوب شرق ایران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 145-160]

 • صادقی، سارا بررسی نقش مایه هایِ سنگ نگاره آسو در شهرستان بیرجند [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 75-96]

 • صادقی، سارا بررسی تطبیقی نگاره بزکوهی در سنگ‌نگاره‌های شرق و غرب ایران (مطالعه‌ی موردی: سربیشه و اورامان) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 55-89]

 • صادقی، سارا نقوش انسانی در کنده نگاره های شرق ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 91-122]

 • صادقی سمرجانی، حسن بازتاب مسلک های اخلاقی در تصوف خراسان [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 35-50]

 • صادقی منش، علی تحلیل مناسکِ حافظِ نظامِ اتوکراتیک در سیاست نامه ی نظام الملک طوسی با تمرکز بر آرای روان شناختی اریک برن [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 7-29]

 • صالح، سعید بررسی اثربخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 57-84]

 • صالحی، اسماعیل بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان خواف [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 7-46]

 • صالحی، زینب بررسی مقایسه ایی مضامین عاشورایی در شعر ابن حسام خوسفی و شریف رضی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 97-124]

 • صالحی، زینب تأثیرپذیری نظام فعلی گویش عربی شهرستان درمیان از گویش فارسی (بررسی موردی: فعل مرکب) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 155-178]

 • صالحی، ملیحه بررسی رابطه میان بهزیستی درونی با معیارهای انتخاب همسر جوانان گناباد [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 7-20]

 • صالحی، مهدی بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 57-76]

 • صفائی، ایمان رابطه رفتار کارآفرینانه کارکنان بر مزیت رقابتی و بهره‌وری (ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی) [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 67-86]

 • صفاران، الیاس حاشیه در فرش ریزه ماهی شهرستان بیرجند [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 60-84]

 • صنعتی شرقی، نادر مطالعه به روش رویش نظری درباره معیارهای همسرگزینی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 31-54]

ط

 • طالب زاده شوشتری، لیلا بررسی نشاط اجتماعی و عوامل مؤثر برآن (مورد مطالعه: شهر بیرجند) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 33-60]

 • طالبی، محمدعلی بررسی اثرات تعاملات بین فرهنگی ساکنان و گردشگران مورد مطالعه: روستای چنشت در خراسان جنوبی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 49-74]

 • طاهرپور، فاطمه تحلیل رابطه خودکارآمدی و نشاط کاری با نقش میانجی امیدواری در معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 65-82]

 • طاهرپور، فاطمه نقش میانجی عزت‌نفس سازمانی در رابطه بین سایش اجتماعی و سکوت سازمانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 141-164]

 • طاهر مسینایی نژاد، محمد اسکان و تحولات اقتصادی – اجتماعی جامعه عشایری نمونه: کانون آواز در شهرستان درمیان [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 125-144]

 • طحان، محمد بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه و میزان پای بندی به اعتقادات دینی دانش آموزان 12 تا 18 سال شهر کاشمر [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 36-56]

 • طوافی، پویا مطالعه جامعه‌شناختی شاخص‌های احساس بهزیستی اجتماعی شهروندان شهر مشهد [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 115-137]

ظ

 • ظفرمند، سیدجواد مطالعه ارتباط مؤلفه های فرمی قالی ها و قالیچه های مناطق خراسان جنوبی و رضوی با هویت فرهنگی جوامع تولیدکننده آن [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 63-92]

 • ظهوریان، مریم جایگاه خراسان بزرگ در تحولات مذهبی و هنری شرق در دوره اشکانیان [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 83-114]

ع

 • عارف نژاد، ابوالقاسم موقوفات بشرویه، پرتوی از باورهای دینی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 7-28]

 • عاقل، علی بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر سرمایه ‌فرهنگی در بین شهروندان خراسان شمالی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 91-120]

 • عاقل، علی بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت ساکنان حاشیه شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 147-176]

 • عاملی، فاطمه حاشیه در فرش ریزه ماهی شهرستان بیرجند [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 60-84]

 • عباسلو، سمیرا جایگاه اجوبه‌های علمای بیرجند در مطالعات تاریخ محلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 29-52]

 • عباس نژاد، حسین دین‌داری و انزوای اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر مشهد) [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 30-59]

 • عباسی، ابراهیم پیامدهای فرهنگی - اجتماعی توسعه فرایند بازاریابی در کسب و کارهای کارآفرینانه خانگی (مورد مطالعه: صنایع دستی استان خراسان شمالی) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 121-148]

 • عباسی، علی اصغر بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر سرمایه ‌فرهنگی در بین شهروندان خراسان شمالی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 91-120]

 • عباسی، علی اکبر معرفی، نقد و بررسی کتاب مکین الاساس فی احوال مولانا ابی الفضل العباس [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 105-125]

 • عباسی، علی اکبر ازدواج های اعراب و خراسانیان در عهد امویان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 61-80]

 • عباسی، علی اکبر مراودات حاکمان خراسان در زمینه اداری با بومیان در عهد اموی [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 35-58]

 • عباسی، علی اکبر نقد و ارزیابی کتاب بهارستان آیتی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 87-104]

 • عباسی اسفجیر، علی اصغر بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت ساکنان حاشیه شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 147-176]

 • عبدلی، افسانه بررسی وضعیت کیفیت تدریس مدرسان در نظام آموزش عالی: ضرورت توجه به تدریس تعاملی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 47-76]

 • عبدلی، افسانه نقش پیش‌بینی‌کننده سرمایه‌ اجتماعی در سلامت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه: اداره‌های پست استان خراسان جنوبی) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 57-94]

 • عدالتی، رضا موقوفات بشرویه، پرتوی از باورهای دینی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 7-28]

 • عربخانی، اسداله تدوین مدل مفهومی توانمندسازی زنان روستایی با استفاده از نظریه داده بنیان (مورد مطالعه: دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 89-116]

 • عربها، فاطمه روان شناسی مثبت در الهی نامه ی عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 57-86]

 • عربی، سمیه بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی بر ارتقای سرمایه اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 59-80]

 • عرفانیان خانزاد، حمید مدل‌سازی حکمرانی شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان داخلی (مورد مطالعه: شهر مشهد) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 151-179]

 • عرفانیان قصاب، المیرا مطالعه تأثیر سرمایه فرهنگی و مؤلفه های آن بر سبک تغذیه ای شهروندان شهر مشهد [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 127-156]

 • عزیزی، محمدرضا شرح و نقد قصیدة ی عربی دیوان ابن‌حُسام خوسفی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 139-161]

 • عزیزی، محمدرضا ابوبکر قهستانی؛ دولتمرد و ادیب دربار غزنه [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 77-98]

 • عسکری خانقاه، اصغر لالایی ها در فرهنگ مردم خراسان جنوبی (مورد مطالعه بافت قدیم بیرجند) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 115-138]

 • عسگری، علی نقش پیش بینی کننده سلامت سازمانی در مشارکت پذیری کارکنان مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر بیرجند [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-92]

 • عسگری، علی بررسی وضعیت اعتماد سازمانی در بین دبیران مقطع اول متوسطه آموزش و پرورش شهر بیرجند [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 7-22]

 • عسگری، علی نقش رهبری دانش و فرهنگ سازمانی در عملکرد شغلی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه بیرجند) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 67-92]

 • عسگری، علی ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون و رابطه ی آن با جو توسعه منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بیرجند [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 59-84]

 • عسگری، مهدی آیین نخل آرایی ونخل گردانی روز عاشورا در ششتمد (سبزوار) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 161-180]

 • عطارزاده، مجتبی بازتاب تحولات سیاسی جامعه در شعر حماسی اخوان ثالث (مورد مطالعه: شعر زمستان) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 57-90]

 • علمدار، اسماعیل تحلیل کارکرد بازارچه های مرزی از منظر پدافند غیرعامل با تأکید بر نقش مرزنشینان نمونه موردی: بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه استان خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 55-85]

 • علیپور، ربابه جایگاه مهمان و مهمان نوازی در معماری خانه های مشهد (بررسی تطبیقی چند خانه ی دوران پهلوی و واحدهایی از مجتمع مسکونی آرمس در مشهد) [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 99-126]

 • علیزاده، علی بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی مطالعه موردی: دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 85-100]

 • علیزاده، علی بررسی صرفی- نحوی گویش کرمانجی خراسان با تأکید بر نظام های حالت [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 59-76]

 • علیزاده آبدهگاه، علی بازتاب هویت ملی ایرانیان، در نامه های بدایع الانشاء یوسفی هروی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 117-142]

 • علیزاده بیرجندی، زهرا اجرای برنامه‌ی اصلاحات ارضی در شهرستان بیرجند (دهه‌ی 1340ه.ش) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 23-56]

 • علیزاده بیرجندی، زهرا جایگاه اجوبه‌های علمای بیرجند در مطالعات تاریخ محلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 29-52]

 • علیزاده بیرجندی، زهرا بررسی کارکردهای تجارتخانه‌های مشهد در عصر پهلوی با تکیه بر کارکردهای فرهنگی آن‌ها [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 165-192]

 • علیزاده بیرجندی، زهرا تأسیس بانک شاهی شعبهی بیرجند و تأثیرات آن در منطقه [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 31-57]

 • عنانی، بهرام گزارشی از بررسی باستان شناسی و نویافته های آثار تاریخی شهرستان بشرویه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 53-80]

 • عیدگاهیان، ندا تحلیل ادراک شهروندان از پدیده سکونتگاه‏های غیررسمی و ساکنان آن مورد مطالعه: شهر مشهد [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 95-124]

غ

 • غریب، مصطفی شعله‌واری بیان دو عارف بزرگ خراسان (سنایی و مولانا) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 57-90]

 • غفاری بیجار، ستاره بررسی ویژگی های تاریخ نگاری سبک خراسانی در دوره غزنوی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 31-56]

 • غفاری فرد، محمد سنجش عدالت فضایی شهرستان‌های استان‌های منطقه 9 آمایش سرزمین (خراسان بزرگ) براساس شاخص‏های قانون استفاده متوازن کشور [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 103-126]

 • غفوریان شاگردی، امیر مطالعه تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه: سرپرستان هیأت‎های زیارتی شهر مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 117-152]

 • غفوری فر، محمد کارکرد زیبایی شناختی تصاویر هنری در کتاب سیاحت غرب [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 89-108]

 • غلامی، رمضان مطالعه تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه: سرپرستان هیأت‎های زیارتی شهر مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 117-152]

 • غوث، کمال بررسی اسنادی خدمات خاندان هردنگی به مزار دهک و نقش آن ها در رسیدگی به موقوفات و امور وابسته به این مزار (1232 تا 1404 ق.) [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 85-118]

 • غوث، کمال شناسایی دانش بومی موجود در بین باغداران تولیدکننده زرشک در خراسان جنوبی با بهره گیری از نظریه بنیانی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 116-114]

 • غیور باغبانی، سید مرتضی مطالعه تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه: سرپرستان هیأت‎های زیارتی شهر مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 117-152]

 • غیور باغبانی، سید مرتضی ارائه راهبردهای جذب گردشگر خارجی در شهر مشهد با استفاده از مدل استراتژیک SOAR [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 119-156]

 • غیور باغبانی، سید مرتضی تأثیر مشارکت گردشگران مذهبی بر تجربه ماندگار از طریق تعامل فرهنگی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 129-158]

ف

 • فارابی، شهین پیامدهای جنگ ها و بلاهای طبیعی در خراسان بر اساس تواریخ دودمانی صفویه [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 157-178]

 • فاروقی هندوالان، جلیل الله بررسی گفتمان برخی از فراقی های خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 81-115]

 • فاروقی هندوالان، جلیل اله تحلیل محتوای پاره‌ای از کارآواهای خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 39-62]

 • فاروقی هندوالان، جلیل اله بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی مطالعه موردی: دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 85-100]

 • فاریابی، مرضیه تأثیر نهاد وقف در پایداری حسینیه‌های عصر قاجار بیرجند (مطالعه موردی حسینیه : بی بی عروس) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 99-117]

 • فاریابی، مرضیه کارکردهای آموزشی موقوفه حاج‌عبدالعلی‌خان در شهر بیرجند [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 75-93]

 • فاطمی، فائزه بررسی کارکردهای تجارتخانه‌های مشهد در عصر پهلوی با تکیه بر کارکردهای فرهنگی آن‌ها [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 165-192]

 • فال سلیمان، محمود بررسی مقایسه ی شاخص های حکمروایی مطلوب روستایی (مورد مطالعه: شهرستان بیرجند) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 95-118]

 • فال سلیمان، محمود بررسی پیامدهای اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش شوسف شهرستان نهبندان) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 111-127]

 • فخراسلام، بتول استعمارستیزی بن مایه ی اصلی شعر محمدتقی بهار یگانه شاعر خراسان در عصر مشروطه [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 109-132]

 • فدوی، معصومه رابطه الگوهای فرزندپروری و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه اول [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 111-126]

 • فربد، محمدصادق تحلیل مردم شناختی هنر فرت بافی مطالعه موردی: تربت جام [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 81-114]

 • فرزین، سامان جایگاه خراسان بزرگ در تحولات مذهبی و هنری شرق در دوره اشکانیان [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 83-114]

 • فرزین، سامان مطالعه تطبیقی منظر چندعملکردی باغ های تاریخی بیرجند (نمونه موردی: باغ رحیم‌آباد، بهلگرد، امیرآباد) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 7-30]

 • فرزین، مجید بررسی موسیقی آوازی تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع) بر اساس اجرای گروه تعزیه سرخنگ [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 59-86]

 • فرستاده، راضیه بررسی تطبیقی اوضاع اقتصادی- اجتماعی شهرهای نیشابور و تربت جام در دوره تیموریان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 115-132]

 • فروتن، یعقوب تغییرات ساختار خانواده از منظر آمارهای ثبتی (مورد مطالعه: خراسان بزرگ) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 7-46]

 • فرو غ زاده، سیمین تحلیل ادراک شهروندان از پدیده سکونتگاه‏های غیررسمی و ساکنان آن مورد مطالعه: شهر مشهد [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 95-124]

 • فکوری، فرشته مکان یابی بهینه توقفگاه های طبقاتی در راستای توسعه کالبدی پایدار شهری نمونه موردی: محدوده مرکزی شهر بیرجند [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 21-39]

 • فلاحی، حسین نقش میانجی عزت‌نفس سازمانی در رابطه بین سایش اجتماعی و سکوت سازمانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 141-164]

 • فلاحی پور، زهره تأثیرپذیری فرهنگ و گویش عربی عربخانه از فرهنگ و گویش‌های فارسی خراسان جنوبی (بررسی موردی: شباهت و تأثیرپذیری جمله‌های پرسشی) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 159-186]

 • فنودی، فاطمه ابوبکر قهستانی؛ دولتمرد و ادیب دربار غزنه [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 77-98]

 • فولادیان، مجید نگرش زائرین آستان قدس رضوی نسبت به مردم مشهد با رویکرد توسعه گردشگری شهرهای مذهبی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 35-64]

 • فیروزی، فاطمه جایگاه مهمان و مهمان نوازی در معماری خانه های مشهد (بررسی تطبیقی چند خانه ی دوران پهلوی و واحدهایی از مجتمع مسکونی آرمس در مشهد) [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 99-126]

ق

 • قادری سهی، هستی تحلیل مناسکِ حافظِ نظامِ اتوکراتیک در سیاست نامه ی نظام الملک طوسی با تمرکز بر آرای روان شناختی اریک برن [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 7-29]

 • قاسمی، فاطمه تأثیر کسب وکارهای خانگی بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان درمیان) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 179-210]

 • قاسمی، محمد نقش ابعاد هویت اجتماعی در احساس امنیت دبیران مدارس دوره متوسطه دوم شهر مشهد [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 93-128]

 • قاسمی همدانی، ایمان بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان مطالعه موردی: شرکت های بیمه شهرستان بیرجند [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 125-143]

 • قالیبافان، سیدحسن بررسی رابطه ی اعتماد اجتماعی و آمادگی برای توسعه ی اقتصادی مورد مطالعه: شهر بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 7-23]

 • قدرتی، حسین رابطه سرمایه اجتماعی، فرهنگی و رسانه ها با میزان گرایش مردم به مصرف مواد غذایی محلی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 99-128]

 • قدرتی، حسین مسائل فرهنگ عمومی با تأکید بر موضوع شهروندی و اخلاق اجتماعی شهروندان شهر سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 119-154]

 • قدرتی، شفیعه دغدغه های اجتماعی و اقتصادی زنان پس از طلاق و عوامل مرتبط با آن ؛ مورد مطالعه: شهر سبزوار [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 7-31]

 • قدرتی، شفیعه رابطه سرمایه اجتماعی، فرهنگی و رسانه ها با میزان گرایش مردم به مصرف مواد غذایی محلی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 99-128]

 • قدرتی، شفیعه مسائل فرهنگ عمومی با تأکید بر موضوع شهروندی و اخلاق اجتماعی شهروندان شهر سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 119-154]

 • قدسیان، نرگس مقایسه ی فرهنگ سازمانی دبیرستان های عادی و استعدادهای درخشان شهر بیرجند براساس الگوی دنیسون [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 133-156]

 • قربانی، حمیدرضا بررسی نقش مایه هایِ سنگ نگاره آسو در شهرستان بیرجند [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 75-96]

 • قربانی، حمیدرضا بررسی تطبیقی نگاره بزکوهی در سنگ‌نگاره‌های شرق و غرب ایران (مطالعه‌ی موردی: سربیشه و اورامان) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 55-89]

 • قربانی، حمیدرضا بررسی سیر تحول ایوان در خانه های نهبندان از قاجار تا پهلوی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 53-79]

 • قربانی، حمیدرضا نقوش انسانی در کنده نگاره های شرق ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 91-122]

 • قربانی، کلثوم بررسی خویشکاری های زنانه در افسانه های بیرجند [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 81-98]

 • قربانی جویباری، کلثوم بررسی مقایسه ایی مضامین عاشورایی در شعر ابن حسام خوسفی و شریف رضی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 97-124]

 • قربانی جویباری، کلثوم تأثیرپذیری نظام فعلی گویش عربی شهرستان درمیان از گویش فارسی (بررسی موردی: فعل مرکب) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 155-178]

 • قربانی جویباری، کلثوم پسوند "ـ ـاک" در گویش بیرجند و سابقه ی آن در دوره ی میانه [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 129-148]

 • قربانی جویباری، کلثوم بررسی طنز در دوبیتیهای روستایی خراسان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 58-73]

 • قربانی جویباری، کلثوم بررسی تاریخی برخی تحولات آوایی رایج در پارسی خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 141-172]

 • قربانی جویباری، کلثوم بررسی مولفه های فانتزی (ادبیّات شگرف)در افسانه های بیرجند [(مقالات آماده انتشار)]

 • قرشی، محمدحسین بررسی گفتمان برخی از فراقی های خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 81-115]

 • قریشی، سیدمحمدحسین گویش بیرجندی: بقا یا زوال؟ [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 73-94]

 • قریشی، محمدحسن توصیف ساختمان فعلی گویش آبیز [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 77-98]

 • قلی نیا، محمدجواد شناسایی دانش بومی موجود در بین باغداران تولیدکننده زرشک در خراسان جنوبی با بهره گیری از نظریه بنیانی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 116-114]

 • قمرانی، امیر اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی برتعلل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه روستای دهک شهرستان نهبندان [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 7-26]

 • قنبری، محمد بررسی و تحلیل الگوی مهاجرت در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 77-105]

 • قیاسی، محمد حسین بررسی و تحلیل الگوی مهاجرت در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 77-105]

ک

 • کاردان مقدم، حسین بررسی کیفیت روابط متقابل در شبکه ی روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 7-31]

 • کاری، مهدیه شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر گرایش به مصرف کالای تجملی با تعدیل‌گری ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (مورد مطالعه: شهر مشهد) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 87-110]

 • کاظمی راشد، منیره گسترش ‌کالبدی شهر مشهد در دوره استانداری پاکروان [(مقالات آماده انتشار)]

 • کامیابی، سعید تطبیق معماری با اقلیم بر اساس شاخص های حرارتی نمونه موردی: اقلیم سرد و خشک مشهد [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 119-141]

 • کاوسی، الهه مکان یابی بهینه توقفگاه های طبقاتی در راستای توسعه کالبدی پایدار شهری نمونه موردی: محدوده مرکزی شهر بیرجند [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 21-39]

 • کاوسی، حمزه گسترش ‌کالبدی شهر مشهد در دوره استانداری پاکروان [(مقالات آماده انتشار)]

 • کاویان پور، گلشن سنجش سرمایه اجتماعی در محلات شهر مشهد (مطالعه موردی محلات منطقه3)‏ [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 7-30]

 • کرمانی، مهدی مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 7-44]

 • کرمی، محمد اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی، بر کاهش تعارض های والد - فرزند در دانش آموزان شهرستان شیروان [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 127-151]

 • کریمیان، حسن تاریخچة مطالعات و پژوهش‌های باستان‌شناسی جنوب خراسان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 27-60]

 • کریمی پور، جواد تحلیل انباشت سرمایه وقف در نواحی خراسان جنوبی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 60-76]

 • کریمی کیا، علی بررسی و تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های مجموعه باستانی کال‌سیر، سیرخردو و مهدوا؛ شهرستان طرقبه شاندیز در شمال شرق ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 67-104]

 • کلدی، علیرضا تدوین مدل مفهومی توانمندسازی زنان روستایی با استفاده از نظریه داده بنیان (مورد مطالعه: دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 89-116]

 • کنعانی، ابراهیم بررسی جلوه‌های آیین قلندری و عیاری در رمان کلیدر [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 99-116]

 • کنعانی، نیره بررسی جلوه‌های آیین قلندری و عیاری در رمان کلیدر [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 99-116]

 • کهن، فرحناز گونه شناسی اقشار اجتماعی عصر سامانیان (با تکیه بر پوشاک آن ها) [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 119-152]

 • کهن، فرحناز بررسی نقش نهادهای آموزشی در گسترش علم و دانش در دولت امیران سامانی (خراسان بزرگ) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 95-130]

 • کهن، فرحناز شکل گیری رنسانس فرهنگی در دولت سامانیان عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه علوم و دانش در قلمرو سامانیان (خراسان بزرگ و ماوراءالنهر) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 99-130]

 • کوچکزایی، علیرضا بررسی تطبیقی نقوش چرم‌های قلعه‌کوه قاین با نقش‌مایه‌های سامانی، سلجوقی، ایلخانی و گلیم‌های امروزین قاین [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 77-110]

 • کول، علیرضا بررسی رابطه بین تحلیل هزینه - پاداش و احساس عدالت اجتماعی با بی تفاوتی اجتماعی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور مشهد) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]

 • کوهستانی، حسین پژوهشی در نقوش پرده نماهای شهرستان سربیشه (روستاهای مختاران، چنشت و دهشیب) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 63-88]

 • کوهستانی اندرزی، حسین مقبره گنبدسبز؛ عرصه تجلی میراث معماری صفویه در مشهد مقدس [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 119-146]

 • کوهستانی اندرزی، حسین تحلیلی بر سکه‌های ناصرالدین‌شاه قاجار ضرب شده در هرات با استفاده از تجزیه عنصری پیکسی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 115-141]

 • کیانی، وحید تحلیل جغرافیایی نتایج و نقشه‌های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (حوزه‌های انتخابیه: بیرجند، درمیان و خوسف) [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 87-120]

گ

 • گریوانی، سکینه جستاری در ظرافت‌های بلاغی در اشعار پایداری چند تن از شاعران معاصر شمال خراسان [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 93-122]

 • گلکاری، سمیه نقش پیش بینی کننده ی امید به زندگی در رضایت از زندگی زناشویی زنان شهر بیرجند [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 153-175]

 • گلناری، سعید بازتاب هویت ملی ایرانیان، در نامه های بدایع الانشاء یوسفی هروی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 117-142]

 • گلی، فاطمه بررسی علل مهاجرت خاندان موسی الکاظم (ع) به ایران و خراسان و آثار و برکات آن [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 97-121]

 • گوهری فخرآباد، مصطفی معرفی دو اقرابادین باقیمانده از قرن دوازدهم هجری (قرابادین کبیر و قرابادین صالحی) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 45-62]

ل

 • لعل سجادی، سیدمحمود بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و رضایت شغلی معلمان شهر مشهد [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 35-58]

 • لعل شاطری، مصطفی هنر خراسان در دوره سلطان حسین بایقرا (911-875ق.) (با تکیه بر موسیقی و نگارگری) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 91-120]

 • لک، فاطمه بررسی رابطه‌ی‌ سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی زناشویی در شهر بیرجند [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 1-34]

م

 • مبارکی، محسن گویش بیرجندی: بقا یا زوال؟ [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 73-94]

 • مجدی، علی اکبر عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی در مناطق حاشیه نشین شهر مشهد [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 35-60]

 • مجدی، علی اکبر پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 115-138]

 • مجیبی، تورج مطالعه مفاهیم و ابعاد اخلاق حرفه‌ای با تأکید بر ارزش های اسلامی (مورد مطالعه: کارکنان آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 47-86]

 • محجوب، محسن تحلیل جغرافیایی نتایج و نقشه‌های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (حوزه‌های انتخابیه: بیرجند، درمیان و خوسف) [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 87-120]

 • محلاتیان بابکی، مریم بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت دینی دانشجویان دانشگاه بیرجند [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 7-38]

 • محمد آبادی، جواد برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بیرجند بر اساس رویکرد راهبرد توسعه شهر با مدلSWOT و QSPM [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 105-125]

 • محمدخانی، شهرام اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی، بر کاهش تعارض های والد - فرزند در دانش آموزان شهرستان شیروان [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 127-151]

 • محمدی، ابراهیم شعله‌واری بیان دو عارف بزرگ خراسان (سنایی و مولانا) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 57-90]

 • محمدی، اصغر بررسی مقایسه‌ای رابطه تولید زعفـران، تعاون و یاریـگری در روستـاهای خراسان جنوبی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 91-116]

 • محمدی، حمیده بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی مطالعه موردی: دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 85-100]

 • محمدی، علی اصغر رابطه تصور از پایگاه اجتماعی معلمان در افکار عمومی با سبک زندگی آنان؛ مورد مطالعه: دوره‌های مختلف تحصیلی آموزش و پرورش خراسان جنوبی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 119-149]

 • محمدی، محمد بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 57-76]

 • محمدی، مریم مطالعه و تحلیل شهرسازی غزنه در دوره غزنویان براساس منابع تاریخی و مطالعات باستان‌شناسی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 45-82]

 • محمدی، میمنت رابطه آگاهی تغذیه ای با شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر بیرجند [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 88-102]

 • محمدی مقدم، سمیه رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بیرجند [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]

 • محمودی نسب، علی اصغر معرفی معماری آب انبارهای عهد صفوی شهر سرایان [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 131-164]

 • مداحی، سید مهدی گونه‌شناسی الگوهای معاصر مسکن روستایی و ارتباط آن با اقلیم (مطالعه موردی: روستای کَنگ مشهد) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 7-30]

 • مدنی ایوری، سیده طیبه لحن حماسی در اشعار آیینی محمد بن حسام خوسفی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 165-202]

 • مراد، ندا بازتاب هویت ملی ایرانیان، در نامه های بدایع الانشاء یوسفی هروی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 117-142]

 • مرادزاده میرزایی، سعیده مطالعه تطبیقی منظر چندعملکردی باغ های تاریخی بیرجند (نمونه موردی: باغ رحیم‌آباد، بهلگرد، امیرآباد) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 7-30]

 • مرادی، غلامعلی رابطه تصور از پایگاه اجتماعی معلمان در افکار عمومی با سبک زندگی آنان؛ مورد مطالعه: دوره‌های مختلف تحصیلی آموزش و پرورش خراسان جنوبی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 119-149]

 • مرادی، غلامعلی بررسی مقایسه‌ای رابطه تولید زعفـران، تعاون و یاریـگری در روستـاهای خراسان جنوبی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 91-116]

 • مرادی، محمود بررسی نقش گردشگری در توسعه روستایی با استفاده از مدل SWOT، مورد مطالعه: روستای خور شهرستان خوسف [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 129-148]

 • مرادی، مسعود کنسولگری بریتانیا در خراسان و نقش آن در گسترش نفوذ انگلیسی ها در جنوب شرق ایران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 145-160]

 • مرتضایی، محمد تأثیر مشارکت گردشگران مذهبی بر تجربه ماندگار از طریق تعامل فرهنگی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 129-158]

 • مزگی نژاد، سمیه رابطه مدیریت استعداد و بهرهوری نیروی انسانی، با توجه به میانجیگری چابکی سازمانیِ کارکنان آموزش و پرورش [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 117-142]

 • مزگی نژاد، سمیه بررسی نشاط اجتماعی و عوامل مؤثر برآن (مورد مطالعه: شهر بیرجند) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 33-60]

 • مستقیمی، محمود رضا پیامدهای فرهنگی - اجتماعی توسعه فرایند بازاریابی در کسب و کارهای کارآفرینانه خانگی (مورد مطالعه: صنایع دستی استان خراسان شمالی) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 121-148]

 • مستکملی، زهرا بهره وری آموزشی مجتمع های آموزشی و پرورشی از دیدگاه مدیران و معلمان مورد مطالعه: خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 165-183]

 • مستکملی، مصطفی بهره وری آموزشی مجتمع های آموزشی و پرورشی از دیدگاه مدیران و معلمان مورد مطالعه: خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 165-183]

 • مسعودی، حمید نقش تطبیق علت - پیامد در اولویت بندی انگیزه های جوانان از تحصیلات دانشگاهی، مورد مطالعه: جوانان گناباد [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 7-30]

 • مسعودی، حمید اثر نظم اجتماعی خُرد در خانواده بر اقدامات زمینه ساز طلاق به واسطه ی کشمکش مطالعه موردی: فرزندان شاهد مشهد [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 63-84]

 • مسعودی، ذبیح الله درون گرایی و بازتاب اصل محرمیت در معماری ایرانی - اسلامی نمونه پژوهش میدانی: خانه های تاریخی بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 123-146]

 • مسعودی، ذبیح الله بادگیر؛ شاهکار مهندسی معماری سنتی ایران در حاشیه کویر تحلیلی بر گونهشناسی معماری بادگیر در خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 166-198]

 • مسیح فر، فاطمه خراسان در شاهنامه [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 101-136]

 • مشکینی، ابوالفضل رتبه بندی شهرستان‌های استان خراسان رضوی از نظر شاخص‌های توسعه یافتگی با استفاده از روش تحلیل عاملی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 121-143]

 • مصطفوی، مریم دغدغه های اجتماعی و اقتصادی زنان پس از طلاق و عوامل مرتبط با آن ؛ مورد مطالعه: شهر سبزوار [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 7-31]

 • معززبرابادی، محدثه رتبه بندی شهرستان‌های استان خراسان رضوی از نظر شاخص‌های توسعه یافتگی با استفاده از روش تحلیل عاملی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 121-143]

 • معمری، ابراهیم تحلیل و ارزیابی پایداری اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار شهری ( مورد مطالعه: شهرستان‌های استان خراسان شمالی) [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 78-102]

 • مفتخری، حسین مهاجرت قبایل عرب به خراسان و پیامدهای فرهنگی آن [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 137-164]

 • مقدم، بهاره بررسی و تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های مجموعه باستانی کال‌سیر، سیرخردو و مهدوا؛ شهرستان طرقبه شاندیز در شمال شرق ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 67-104]

 • مقصودی، سوده رابطه ی بین شیوه های فرزندپروری والدین و اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع دوم و سوم دبیرستان (مورد مطالعه: مدارس کاردانش شهر بیرجند) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 25-44]

 • مقنی پور، مجیدرضا مطالعه ارتباط مؤلفه های فرمی قالی ها و قالیچه های مناطق خراسان جنوبی و رضوی با هویت فرهنگی جوامع تولیدکننده آن [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 63-92]

 • ملایی، مجتبی تحلیل کیفی مشارکت به روش مثلث‌سازی (مطالعه موردی: مشارکت شهرداری مشهد با سازمان‌های مردم نهاد) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 145-165]

 • ملک زاده، الهام معرفی نسخه خطی رساله نُصح الاستغاثه من ملاعین ثلاثه شیخ محمدباقر بیرجندی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 147-166]

 • ملک زاده، الهام وقف علمی و تأثیر آن در توسعه فرهنگی بیرجند [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 143-165]

 • ملک زاده، الهام قحطی شمال خراسان طی جنگ جهانی اول به روایت اسناد منتشرنشده آرشیو ملی ایران [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 127-150]

 • ملک زاده، الهام بررسی پیشینه تاریخی و سیر تطور جمعیت شیر و خورشید ایران (با تکیه بر کارکرد شعبات آن در خراسان) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 123-142]

 • ملک زاده، الهام اجرای برنامه‌ی اصلاحات ارضی در شهرستان بیرجند (دهه‌ی 1340ه.ش) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 23-56]

 • ملک زاده، الهام روایت اسنادی فعالیتهای تجارتخانه ارباب جمشید جمشیدیان در حوزه املاک نمونه‌پژوهی: روستاهای سلامی و سده (1267ـ1351ق./1230ـ1311ش.) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 41-76]

 • ملک زاده، الهام روایت اسنادی قحطی شرق ایران در جنگ جهانی اول [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 105-122]

 • ملک زاده، زهرا نقد روایت شناسانه ی داستان های نوجوانان درباره امام رضا (ع) با تأکید بر داستان ماه غریب من و میهمان طوس [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 7-34]

 • ملکی، رباب تحلیل و ارزیابی پایداری اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار شهری ( مورد مطالعه: شهرستان‌های استان خراسان شمالی) [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 78-102]

 • مهاجرانی، علی اصغر بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر سبک زندگی ساکنان روستاهای تبدیل شده به شهر در شهرستان های خواف و رُشتخوار نمونه موردی: شهرهای نشتیفان، سلامی و جنگل [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 143-165]

 • مهدوی پور، اعظم دغدغه های اجتماعی و اقتصادی زنان پس از طلاق و عوامل مرتبط با آن ؛ مورد مطالعه: شهر سبزوار [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 7-31]

 • مهدی زاده، ایرج بهره وری آموزشی مجتمع های آموزشی و پرورشی از دیدگاه مدیران و معلمان مورد مطالعه: خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 165-183]

 • موسوی سروینه باغی، الهه سادات تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت حضورپذیری عابرین پیاده در محلات شهر اسلامی (مورد مطالعه: محلات شهر مشهد) [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 129-156]

 • موسی آبادی، رضا استعمارستیزی بن مایه ی اصلی شعر محمدتقی بهار یگانه شاعر خراسان در عصر مشروطه [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 109-132]

 • مومنی، حسن اثرات بازارچه مرزی باجگیران بر احساس امنیت اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی همجوار(مطالعه موردی: دهستان دولتخانه شهرستان قوچان) [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 79-98]

 • میرحسینی، مژگان ملک الشعراء بهار در آیینه ی اندوهیادها [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 123-146]

 • میرزائی، طاهره بررسی ضرب‌المثل‌های گویش گِریمُنج از منظر علم بیان [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 127-144]

 • میرزائی، ندا تطبیق معماری با اقلیم بر اساس شاخص های حرارتی نمونه موردی: اقلیم سرد و خشک مشهد [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 119-141]

 • میرزایی، رضا گونه‌شناسی الگوهای معاصر مسکن روستایی و ارتباط آن با اقلیم (مطالعه موردی: روستای کَنگ مشهد) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 7-30]

 • میرکاظمی، سیده عذرا بررسی میزان معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 111-124]

 • میری، عصمت تأثیر آشنایی با مهارت های زندگی بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم بیرجند [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 157-174]

 • میقانی، کاظم روایت اسنادی فعالیتهای تجارتخانه ارباب جمشید جمشیدیان در حوزه املاک نمونه‌پژوهی: روستاهای سلامی و سده (1267ـ1351ق./1230ـ1311ش.) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 41-76]

 • میکانیکی، جواد ارزیابی عملکرد دهیاریها از دیدگاه روستاییان در افزایش مشارکت اجتماعی مطالعه موردی: شهرستان بیـرجنـد [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 45-65]

 • میکانیکی، جواد استانی شدن انتخابات؛ تمرکز‌گرایی یا تمرکز زدایی، با تأکید بر حوزه‌های انتخابیه استان خراسان جنوبی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 23-47]

 • میکانیکی، جواد تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن بر بهبود وضعیت زندگی در نواحی روستایی؛ مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان تایباد [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 133-157]

 • میکانیکی، جواد تأثیر کسب وکارهای خانگی بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان درمیان) [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 179-210]

 • میکانیکی، جواد بررسی پیامدهای اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش شوسف شهرستان نهبندان) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 111-127]

 • میکانیکی، جواد سنجش اثرات مهاجرتی بر الگوی پراکنش فضایی جمعیت سکونتگاههای روستایی و آینده نگری برای افق 1400 (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 74-100]

 • میکانیکی، جواد اسکان و تحولات اقتصادی – اجتماعی جامعه عشایری نمونه: کانون آواز در شهرستان درمیان [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 125-144]

 • میکانیکی، جواد بررسی اثرات تعاونی های تولید کشاورزی بر وضعیت اجتماعی خانوارهای عضو (مطالعه موردی: شهرستان خوسف) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 123-140]

ن

 • نادری، فاطمه وضعیت اعتیاد به اینترنت و نقش پیش بینی کننده آن در سلامت اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه بیرجند) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 33-56]

 • نادی، زهرا تأسیس بانک شاهی شعبهی بیرجند و تأثیرات آن در منطقه [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 31-57]

 • نادی، مجتبی تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم‌سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 133-161]

 • ناصحی، احسان توصیف ساختمان فعلی گویش آبیز [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 77-98]

 • ناصری، اکرم جایگاه مضامین عرفانی در کتاب تأملات کلامیه ملامحمدحسن هردنگی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 125-141]

 • ناصری، اکرم وقف علمی و تأثیر آن در توسعه فرهنگی بیرجند [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 143-165]

 • ناصری، اکرم جغرافیای تاریخی شهرستان خوسف [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 131-160]

 • ناصری، اکرم قابلیت­های سرگذشت نامه­ی متولیان آستان قدس رضوی در تولید فیلم­های مستند داستانی و تاریخی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 101-141]

 • نجاتی، بهناز اسکان و تحولات اقتصادی – اجتماعی جامعه عشایری نمونه: کانون آواز در شهرستان درمیان [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 125-144]

 • نجاتی، بهناز اثرات اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی بر خانوارهای روستایی (مورد: تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بیرجند) [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 109-128]

 • نجف زاده، علی بررسی رابطه ی حکام قاینات با اسحاق زایی ها و تأثیر آن بر تجزیه ی لاش و جوین از ایران در دوره ی قاجار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 103-130]

 • نجف زاده، علی بررسی رابطه شوکت المک دوم با مستخدمان بلژیکی در ایران طی سالهای 1332- 1330 قمری [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 161-187]

 • نجف زاده، علی بررسی روند ساخت خط تلگراف مشهد - بیرجند - سیستان و مشکلات آن در سال های 1319-1323 هجری قمری [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 149-182]

 • نجفی، عصمت رابطه مؤلفه های هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر بیرجند [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 31-52]

 • نجمی، سید شمس الدین بررسی تحلیلی روند ورود اسلام به شهرهای بخارا و سمرقند (41-132هـ .ق.) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 131-151]

 • نصراللهی، زهرا تحلیلی بر سکه‌های ناصرالدین‌شاه قاجار ضرب شده در هرات با استفاده از تجزیه عنصری پیکسی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 115-141]

 • نصراللهی، سید نورالله محمد ادیب، بنیان‌گذار اداره فرهنگ قاین [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 143-174]

 • نصراللهی، سیدنورالله بررسی فرهنگ مطالعه در دانش‌آموزان شهر بیرجند [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 49-62]

 • نعمتی، فاطمه تحلیل انباشت سرمایه وقف در نواحی خراسان جنوبی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 60-76]

 • نهاری، مرتضی بازشناسی الگوی معماری و ساختار فضایی خانه باغ های اسلامیه (شهرستان فردوس) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 149-164]

 • نوروز، مهدی استعمارستیزی بن مایه ی اصلی شعر محمدتقی بهار یگانه شاعر خراسان در عصر مشروطه [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 109-132]

 • نوروزی، حامد بررسی معیارشدگی گویش بیرجند در دو قرن گذشته [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 67-95]

 • نوروزی، حامد دال مرکزی در گفتمان سربداران خراسان؛ تحلیل گفتمان نامه شیخ حسن جوری به امیر محمّدبیک (بر پایه نظریه لاک‌لائو و موفه) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 61-86]

 • نوروزی، حامد پسوند "ـ ـاک" در گویش بیرجند و سابقه ی آن در دوره ی میانه [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 129-148]

 • نوروزی، حامد تأثیرپذیری فرهنگ و گویش عربی عربخانه از فرهنگ و گویش‌های فارسی خراسان جنوبی (بررسی موردی: شباهت و تأثیرپذیری جمله‌های پرسشی) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 159-186]

 • نوروزی، حامد بررسی تطبیقی و مقابله دو تصحیح از دیوان ولی دشت بیاضی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 142-165]

 • نوروزی، حامد بررسی تاریخی برخی تحولات آوایی رایج در پارسی خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 141-172]

 • نوروزی، حامد جاندار انگاری «دل» در ترکیبات و تعبیرات کنایی گویش هزارگی بامیان [(مقالات آماده انتشار)]

 • نوغانی، محسن بررسی اثربخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 57-84]

 • نوغانی دخت بهمنی، محسن تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم‌سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 133-161]

 • نیازی، فاطمه ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون و رابطه ی آن با جو توسعه منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بیرجند [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 59-84]

 • نیک فرجام، کاظم ارزیابی عملکرد دهیاریها از دیدگاه روستاییان در افزایش مشارکت اجتماعی مطالعه موردی: شهرستان بیـرجنـد [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 45-65]

 • نیکو، محمود مهاجرت قبایل عرب به خراسان و پیامدهای فرهنگی آن [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 137-164]

 • نیکو خصال، تانیا مدل‌سازی حکمرانی شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان داخلی (مورد مطالعه: شهر مشهد) [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 151-179]

و

 • واحدی فرد، محمدصادق بررسی علل مهاجرت خاندان موسی الکاظم (ع) به ایران و خراسان و آثار و برکات آن [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 97-121]

 • واعظی، مرادعلی لحن حماسی در اشعار آیینی محمد بن حسام خوسفی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 165-202]

 • واعظی، مرادعلی خاوران نامه ی ابن حسام خوسفی در گستره ی حماسههای دینی و تاریخی [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 37-58]

 • وردی، حمید رضا بررسی جایگاه سیاسی شیخ محمد باقر آیتی بیرجندی در منطقه قاینات [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 153-167]

 • وردی، حمیدرضا نقش تقوا در تقویت باورهای دینی ازمنظر قرآن و نهج البلاغه [(مقالات آماده انتشار)]

 • وکیلی، هادی تأثیرات جنگ جهانی دوم در وضعیت اجتماعی- ‌اقتصادی خراسان [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 121-148]

 • ولی پور، محمد معرفی نسخه خطی رساله نُصح الاستغاثه من ملاعین ثلاثه شیخ محمدباقر بیرجندی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 147-166]

 • ولی پور، محمد بررسی جایگاه سیاسی شیخ محمد باقر آیتی بیرجندی در منطقه قاینات [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 153-167]

 • ولی پور، محمد تحلیلی بر نگرش‌های عاشوراپژوهی در آثار خاندان آیتی بیرجندی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 149-170]

 • ولی پور، محمد نقش تقوا در تقویت باورهای دینی ازمنظر قرآن و نهج البلاغه [(مقالات آماده انتشار)]

 • ولی نژاد، صادق پیامدهای فرهنگی - اجتماعی توسعه فرایند بازاریابی در کسب و کارهای کارآفرینانه خانگی (مورد مطالعه: صنایع دستی استان خراسان شمالی) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 121-148]

ه

 • هاشمیان فر، سیدعلی رابطه تصور از پایگاه اجتماعی معلمان در افکار عمومی با سبک زندگی آنان؛ مورد مطالعه: دوره‌های مختلف تحصیلی آموزش و پرورش خراسان جنوبی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 119-149]

 • هاشمی زرج آباد، حسن بررسی نقش مایه هایِ سنگ نگاره آسو در شهرستان بیرجند [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 75-96]

 • هاشمی زرج آباد، حسن درون گرایی و بازتاب اصل محرمیت در معماری ایرانی - اسلامی نمونه پژوهش میدانی: خانه های تاریخی بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 123-146]

 • هاشمی زرج آباد، حسن تأثیر نهاد وقف در پایداری حسینیه‌های عصر قاجار بیرجند (مطالعه موردی حسینیه : بی بی عروس) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 99-117]

 • هاشمی زرج آباد، حسن بررسی سیر تحول ایوان در خانه های نهبندان از قاجار تا پهلوی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 53-79]

 • هاشمی زرج آباد، حسن نقوش انسانی در کنده نگاره های شرق ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 91-122]

 • هاشمی زرج آباد، حسن بازشناسی الگوی معماری و ساختار فضایی خانه باغ های اسلامیه (شهرستان فردوس) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 149-164]

 • هاشمی زرج آباد، حسن معرفی و تحلیل نقوش سنگ نگاره های نویافته بخش شوسف نهبندان [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 161-194]

 • هاشمی زرج آباد، حسن بادگیر؛ شاهکار مهندسی معماری سنتی ایران در حاشیه کویر تحلیلی بر گونهشناسی معماری بادگیر در خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 166-198]

 • هاشمی زرج آباد، حسن پژوهش‌های باستان‌شناسی معادن کهن در خراسان جنوبی (مطالعه موردی: نویافته های مراکز کهن ذوب فلز شوسف نهبندان) [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 145-170]

 • هروی، جواد خراسان در شاهنامه [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 101-136]

 • همتی، فاطمه مطالعه‌ی زمینه ها و بسترهای شکل گیری فرایند طلاق (مورد مطالعه: شهر مشهد) [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 7-29]

 • هنرمند، راضیه بررسی مولفه های فانتزی (ادبیّات شگرف)در افسانه های بیرجند [(مقالات آماده انتشار)]

 • هوشیار، وجیهه شناسائی و تبیین شایستگی های مدیران راهبردی سازمان حرم مطهر آستان قدس رضوی [(مقالات آماده انتشار)]

 • هومان، احمد سنجش عدالت فضایی شهرستان‌های استان‌های منطقه 9 آمایش سرزمین (خراسان بزرگ) براساس شاخص‏های قانون استفاده متوازن کشور [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 103-126]

ی

 • یاغی زهی، مریم تحلیلی بر سکه‌های ناصرالدین‌شاه قاجار ضرب شده در هرات با استفاده از تجزیه عنصری پیکسی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 115-141]

 • یزدان پناه، حسن گونه شناسی "کلیددان" مشبک آستان قدس رضوی بر پایه مطالعه تطبیقی آن با نمونه‌های مشابه [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 31-56]

 • یزدانی، ملیکا طبقه‌بندی نقوش کاشی‌ هفت‌رنگ دوره قاجار در صحن‌های حرم مطهر رضوی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 143-176]

 • یعقوبی، نورمحمد نقش فرهنگ سازمانی سبز در بهره‌وری منابع انسانی با میانجی‌گری عملکرد سبز در پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 149-178]

 • یگانه مفرد، منیره ارائه راهبردهای جذب گردشگر خارجی در شهر مشهد با استفاده از مدل استراتژیک SOAR [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 119-156]

 • یگانه مفرد، منیره تأثیر مشارکت گردشگران مذهبی بر تجربه ماندگار از طریق تعامل فرهنگی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 129-158]

 • یوسف نیا، مهدی بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر سبک زندگی ساکنان روستاهای تبدیل شده به شهر در شهرستان های خواف و رُشتخوار نمونه موردی: شهرهای نشتیفان، سلامی و جنگل [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 143-165]

 • یوسفی، جواد بررسی اثرات تعاملات بین فرهنگی ساکنان و گردشگران مورد مطالعه: روستای چنشت در خراسان جنوبی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 49-74]

 • یوسفی، جواد بررسی ارتباط بین گونه‌های گردشگری مذهبی، روستایی و بوم‌شناختی با گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی) [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 1-34]