نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی. فوق ممتاز انجمن خوش‏نویسان ایران.

2 استادیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد.

10.22034/fakh.2023.378639.1590

چکیده

این مقاله به بررسی اثر زیرساختارهای منتخب بازار هنر خوش‏نویسی بر درآمد هنری خوش‏ نویسان مقیم شهر مشهد می‏ پردازد. از آن‏ جایی که زیرساختارها در علم اقتصاد بسیار گسترده و متنوع بوده، و بررسی تمامی آن ‏ها در غالب یک پژوهش ناممکن است، یکی از مهم‏ ترین زیرساختارهای موجد هر یک از شش ستون محیط نهادی، محیط کسب ‎و ‎کار، جانب عرضه، جانب تقاضا، ساختار بازار و دسترسی به بازار انتخاب شده است. برای انجام این پژوهش از روش تحلیل واریانس (ANOVA) یک ‏عاملی و دو عاملی استفاده شده و یافته ‏ها دلالت بر آن دارند که چهار زیرساختار چندشغله ‏گی، درآمد روانی، کم‎ شدن کاربرد خوش‏نویسی و سهم نمایشگاه‏ ها و اکسپوها و هم‏چنین چهار اثر متقابل چندشغله‏ گی-درآمد روانی، چندشغله ‏گی-سطح بازار، چندشغله‏ گی-سهم نمایشگاه ‏ها و اکسپوها، ساختار بازار-بی‏ ثباتی قوانین و مقررات به‎ طور معنی‎ داری تفاوت میان سطوح درآمد خوش ‏نویسان را توضیح می‎ دهند. علاوه بر پیشنهاد سیاست‏ های لازم برای افزایش درآمد هنرمندان، به عنوان شرط کافی اثربخشی این سیاست‏ ها پیشنهاد می‎ شود «یک ناظر مقرراتی یکپارچه» به شکل وزارتخانه ‏ای واحد برای بخش خلاق در ایران ایجاد شود. هم‏چنین چهار اثر متقابل چندشغله‏ گی-درآمد روانی، چندشغله ‏گی-سطح بازار، چندشغله‏ گی-سهم نمایشگاه ‏ها و اکسپوها، ساختار بازار-بی‏ ثباتی قوانین و مقررات به‎ طور معنی‎ داری تفاوت میان سطوح درآمد خوش ‏نویسان را توضیح می‎ دهند. علاوه بر پیشنهاد سیاست‏ های لازم برای افزایش درآمد هنرمندان، به عنوان شرط کافی اثربخشی این سیاست‏ ها پیشنهاد می‎ شود «یک ناظر مقرراتی یکپارچه» به شکل وزارتخانه ‏ای واحد برای بخش خلاق در ایران ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Art Market’s Infrastructures and Calligraphy Artists’ Income in Mashhad: Evidence from Analysis of Variance

نویسندگان [English]

  • Samira Ejtehadi 1
  • Mohammad Ali Aboutorabi 2
  • Mehdi Hajamini 3

1 Phd Student of Department of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University. Member of Calligraphers Association of Iran.

2 Assistant Researcher, Department of Economics, Institute for Humanities and Cultural Studies

3 Assistant Professor in Economics, Department of Economics, Yazd University.

چکیده [English]

This paper assesses the impact of the selected infrastructures of the calligraphy art market on the artistic income among resident calligraphers in Mashhad. Since the infrastructures in economics are very wide and diverse, and it is impossible to examine all of them in one research, one of the most important infrastructures that create each of the six pillars of the institutional environment, the business environment, supply side, demand side, market structure, and market access are selected. We apply one- and two-factor Analysis of Variance (ANOVA) methods. The findings implicate that four one-factor analyses of variance (multi-job holding, psychic income, decreasing the use of calligraphy, the share of exhibitions and expos) and four two-factor variance analyses (the interaction effect of multi-job holding and psychic income, the interaction effect of multi-occupation and market level, the interaction effect of multi-occupation and the share of exhibitions and expos, the interaction effect of market structure and stability of rules and regulations) significantly explain the difference between income levels of the calligraphers. After recommending the necessary policies to increase the income of artists, as a sufficient condition for the effectiveness of these policies, this research suggests creating an integrated "mega-regulator" in the form of a single ministry for the whole creative sector in Iran. After recommending the necessary policies to increase the income of artists, as a sufficient condition for the effectiveness of these policies, this research suggests creating an integrated "mega-regulator" in the form of a single ministry for the whole creative sector in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrastructures
  • Goods and services market
  • Cultural economics
  • Income
  • Multiple job-holding
  • ANOVA