نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد تاریخ گرایش ایران اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22034/fakh.2013.156018

چکیده

شرق ایران در قرن نوزدهم از اهمیت استراتژیکی ویژه­ای برخوردار بود و با توجه به سیاست­های توسعه طلبانه استعماری روس و انگلیس در منطقه و تهدید منافع یکدیگر، اهمیت این منطقه دو چندان شد.
روس­ها برای دست اندازی به مناطق جنوبی و خروج از بن­بست در مناطق شمالی و انگلیسی­ها برای دفاع از هندوستان در صدد گسترش نفوذ خود در ایران برآمدند. ضعف دولت قاجار در مناسبات بین­المللی و تا حدی خودمختاری خاندان­های حکومتی شرق ایران این امکان را پدید آورد تا هریک از این دول دست به تشکیل کنسولگری و حتی ارسال نیروهای جاسوس به منطقه بزنند. این مقاله در صدد است تا چگونگی رقابت­های این دو استعمارگر و انعکاس فعالیت­های آن­ها را در امور کنسولی منطقه شرق و جنوب شرق ایران مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

British consulate in khorasan and its role in expanding the British influence on the south- east of Iran

نویسندگان [English]

  • Masud moradi 1
  • Masumeh sahebkaran 2

1 Assistant professor of Zahedan University

2 . MA. In history Science in the field of Islamic Iran of Zahedan University

چکیده [English]

The east of Iran had a special strategic importance in the 19th century and the importance of this region became twice with respect to the Russian and British political and colonialist expansionist's and the threat to each other's interests. The Russian for encroaching on the south regions and breaking the dead lock in the north regions, and the British for defending India intended to expand their influence on Iran. The weakness of Qajar government in international relations and to some extent the autonomy of the governmental dynasties in the east of Iran made it possible that each of these governments establish consulate and even send spy forces to the region.
 This article attempts to consider the condition of the competitions of these two colonialists and also the reflection of their activities in consular duties of the east and south east of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • British
  • Russia
  • the British consulate
  • Colonial completions
  • Khorasan
  • the east of Iran
  • sis tan
آدمیت، فریدون (1362). امیر کبیر و ایران. تهران: خوارزمی.##
احمدی، حسن (1378). سیستان در سفر نامه­های سیاحان خارجی. تهران: حسن احمدی.##
اسدی کرم، مهدیه (1387). بررسی تحولات جنوب شرق ایران (سیستان و بلوچستان، کرمان و جنوب خراسان در ارتباط با تحولات بین المللی قرن 19). پایان نامه کارشناسی ارشدتاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان.##
حسام معزی، نجفقلی (1366). تاریخ روابط سیاسی ایران با دنیا. تهران: نشر علم.##
ذوقی، ایرج (1370). مسائل سیاسی و اقتصادی نفت ایران. تهران: پاژنگ.##
راولینسون، هنری کرزیک (1362). سفرنامه راولینسون (گذر از ذهاب به خوزستان). ترجمه سکندر امان اللهی بهاروند. تهران: آگاه.##
زرگر، علی اصغر (1372). تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضا شاه. ترجمة کاوه بیات. تهران: معین.##
سالار بهزادی، عبدالرضا (1372). درآمدی بر تاریخ بلوچستان در دوران اخیر. تهران: انتشارات ادبی و تاریخی.##
شمیم، علی اصغر (1370). ایران در دوران سلطنت قاجار. تهران: علمی.##
کرزن، جورج (1367). ایران و قضیه ایران. ترجمه ع.وحید مازندرانی. ج 1و2 تهران: علمی و فرهنگی.##
گرانت واتسن، رابرت (1355). تاریخ قاجاریه. ترجمه عباسقلی آذری. تهران: نشر امین.##
لنزوسکی، جورج (1366). رقابت روسیه و غرب در ایران. ترجمه اسماعیل رائین. تهران: اقبال.##
مابرلی، جیمز فردریک (1369). عملیات در ایران،. ترجمه کاوه بیات، تهران: رسا.##
مجتهد زاده، پیروز (1378). امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران. ترجمه حمید رضا ملک محمدی نوری. تهران: انتشارات شیرازه.##
سازمان کتابخانه­ها موزه ­ها و مرکز آستان قدس رضوی (1382). اسناد حضور دولتهای بیگانه در شرق ایران. به کوشش الهه محبوب. مشهد: سازمان کتابخانه­ها موزه­ها و مرکز آستان قدس رضوی.##
محمود، محمود (1367). تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم. ج 7 و 2. تهران: اقبال.##
منصف، محمدعلی (1355). امیرشوکت الملک علم (امیر قائن). تهران: امیر کبیر.##
میرزا صالح، غلام حسین (1387). فرو پاشی قاجار و برآمدن پهلوی. تهران: نگاه معاصر.##
نفیسی، سعید (1325). تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران. ج1. تهران: موسسه مطبوعاتی شرق.##
هوشنگ مهدوی، عبدالرضا (1369). تاریخ روابط خارجی ایران. تهران: نشر امیرکبیر.##