دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترویجی

1. مروری بر ساختارهای بلاغی در اشعار چند تن شاعران معاصر شمال خراسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22034/fakh.2021.298084.1489

سکینه گریوانی؛ فریده داودی مقدم


مقاله پژوهشی

2. بررسی شخصیت زنان در بیست و شش داستان کردی کرمانجی خراسان شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22034/fakh.2021.276270.1493

علی اکبر افراسیاب پور؛ زیبا اسماعیلی؛ لیلا بابایی


3. مطالعۀ ارتباط مولفه‌های فرمی قالی‌ها و قالیچه‌های مناطق خراسان جنوبی و رضوی با هویتِ فرهنگی جوامع تولیدکننده آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22034/fakh.2021.299028.1491

مجیدرضا مقنی پور؛ سیدجواد ظفرمند