تاریخ اسلام
آیین نخل آرایی ونخل گردانی روز عاشورا در ششتمد (سبزوار)

محمدهمایون سپهر؛ مهدی عسگری

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1392، ، صفحه 161-180

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154522

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی مراسم نخل‌آرایی و نخل گردانی و درک اشخاص بومی به جا آورنده این آیین به عنوان بخشی از مراسم عاشورا به روش مردم‌نگاری تفسیری است. بدین منظور و با هدف شناخت عمیق‌تر آیین نخل‌بندی و نخل‌گردانی، از روش‌های مردم نگارانه مشاهده مستقیم، مصاحبه عمیق، توصیف و تفسیر و هم‌چنین از اطلاعات ذخیره شده توسط افراد محلی برای ...  بیشتر

تاریخ اسلام
جایگاه اجوبه‌های علمای بیرجند در مطالعات تاریخ محلی

زهرا علیزاده بیرجندی؛ سمیرا عباسلو؛ محمدحسن الهی زاه

دوره 7، شماره 4 ، شهریور 1392، ، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.154619

چکیده
  در میان آثار قلمی و تألیفات علمای بیرجند، رساله ها و کتبی با نام اجوبه به چشم می خورد. اجوبه های علمای بیرجند، که مشتمل بر سؤالات شرعی، حقوقی، قضایی، اقتصادی و مباحث اجتماعی و هم چنین پاسخ هایی است که علما به این سؤالات داده اند این اجوبه ها از جنبه های گوناگون حائز اهمیت می باشند. علاوه بر اهمیت اجوبه ها به عنوان میراث فرهنگ دینی، این ...  بیشتر

تاریخ اسلام
بررسی تطبیقی اوضاع اقتصادی- اجتماعی شهرهای نیشابور و تربت جام در دوره تیموریان

راضیه فرستاده؛ زهرا شبانی ثانی

دوره 7، شماره 4 ، شهریور 1392، ، صفحه 115-132

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154663

چکیده
  تیمورگورکانی و فرزندانش به آبادانی شهرها اهمیت می دادند و به خلق آثار ماندگار و باشکوه بسیاری  پرداختند. در حالی که توجه تیموریان به عمران برخی از شهرها نسبتاً خوب بود، اما در نواحی دیگر به اندازه کافی در این خصوص رسیدگی نمی شد. پس از مرگ تیمور، تاخت و تازهای امیرزاده گان و ترکان قراقویونلو و آق قویونلو ثبات سیاسی را در ایران از بین ...  بیشتر

تاریخ اسلام
بررسی رابطه شوکت المک دوم با مستخدمان بلژیکی در ایران طی سالهای 1332- 1330 قمری

علی نجف زاده

دوره 6، شماره 3 ، اسفند 1391، ، صفحه 161-187

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156019

چکیده
  محمد ابراهیم شوکت­الملک دوم پس از تثبیت قدرت، کمتر مایل به نفوذ عوامل حکومت مرکزی در حوزه قدرت خود بود و مأموران مالیه­ای که زیر نظر مستخدمان بلژیکی خزانه­داری، وزارت مالیه و گمرکات بودند را مخل حکومت­داری خود می­پنداشت. به همین جهت میرزا ابراهیم خان رئیس اداره مالیه بیرجند چند ماه پس از ورود به بیرجند کشته شد و همین امر واکنش ...  بیشتر

تاریخ اسلام
بررسی روند ساخت خط تلگراف مشهد - بیرجند - سیستان و مشکلات آن در سال های 1319-1323 هجری قمری

علی نجف زاده؛ محمدحسن الهی زاده

دوره 7، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 149-182

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156285

چکیده
  خطوط تلگراف یکی از مهم ترین و سریع ترین وسایل ارتباط همگانی در دوره قاجار بود. با تأسیس تلگراف خانه در نقاط مختلف دور و نزدیک، اخبار و گزارش ها سریع تر مبادله شد و تصمیم گیری ها و واکنش ها سریع انجام گرفت. خط تلگراف در شرق ایران ابتدا در سال 1293ق. به مشهد رسید و سپس شاخه های فرعی آن به سرخس، سیستان و درگز کشیده شد و نقاط مرزی و دورافتاده ...  بیشتر

تاریخ اسلام
مراودات حاکمان خراسان در زمینه اداری با بومیان در عهد اموی

علی اکبر عباسی؛ محمدحسن الهی زاده

دوره 7، شماره 1 ، آذر 1391، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156242

چکیده
  خراسان در دوره اموی همواره مورد توجه خلفا بوده است و معمولاً حاکمان خراسان از میان اعراب و به­ویژه اشخاص مورد اعتماد برگزیده می­شدند. خراسان ولایتی پهناور و پر درآمد بود، ‌این مسأله از سویی سبب بروز رقابت میان امیران برای تصدی حکومت بر آن می­شد و از سوی دیگر، حساسیت و نگرانی خلفای اموی را نسبت به این ناحیه برمی­انگیخت. خراسانیان ...  بیشتر