برنامه ریزی روستایی
شاخص های مؤثر توسعه گردشگری روستایی با رویکرد جامع (مورد مطالعه: روستاهای خراسان رضوی)

احمد حجاریان

دوره 17، شماره 4 ، شهریور 1402، ، صفحه 69-102

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.393603.1607

چکیده
  از گردشگری روستایی می‌توان به­عنوان شاهراه کلیدی در بهره­برداری محیطی و آینده­پژوهی سرزمینی و محلی یاد کرد. نوشتار حاضر با علم به جایگاه این مهم در آینده اقتصاد کشورمان و با تأثیر از مطالعات جهانی صورت­گرفته و همچنین تأثیر از نقش کم‌رنگ مطالعات گردشگری روستایی، به ­بررسی این مهم پرداخته است؛ بنابراین هدف از این مطالعه شناسایی ...  بیشتر

برنامه ریزی روستایی
ارزیابی کیفیت و عوامل ارتقاء دهنده آموزش در آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان خراسان جنوبی

ملیحه فلکی

دوره 17، شماره 4 ، شهریور 1402، ، صفحه 175-206

https://doi.org/10.22034/fakh.2024.408334.1621

چکیده
  امروزه کیفیت­گرایی به­عنوان یکی از مسائل مهم در تمامی سازمان­ها، به­ویژه مؤسسات آموزشی مطرح است که باتوجه­به پیشرفت تکنولوژی­های نوین و روزآمد و نیازهای مخاطبین می­بایست، به طور دائم مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد؛ بنابراین، پژوهش حاضر به­منظور ­ارزیابی کیفیت آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان خراسان ...  بیشتر

برنامه ریزی روستایی
مطالعه تأثیرات حس تعلق مکانی بر پایداری جمعیتی روستاهای مرزی شهرستان سربیشه

جواد میکانیکی؛ رضا دری

دوره 17، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 109-142

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.385436.1601

چکیده
  نواحی روستایی با شروع روند رشد یکنواخت جمعیت در آغاز قرن نوزدهم و تشدید شهرنشینی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بخش عمده­ای از جمعیت خود را به نفع شهرهای کوچک و بزرگ از دست داده­اند. کاهش حس تعلق مکانی به­عنوان یکی از علل آن به­صورت مشکل و مسئله­ای تازه برای انسان مطرح شده است که شناخت بیشتر آن به پژوهشگران و برنامه‌ریزان ...  بیشتر

برنامه ریزی روستایی
واکاوی علل زوال شرکت سهامی زراعی نوبنیاد سهل آباد در شهرستان نهبندان

محمد حجی پور

دوره 16، شماره 3 ، خرداد 1401، ، صفحه 37-66

https://doi.org/10.22034/fakh.2022.307215.1507

چکیده
  پیش از انقلاب، تشکیل شرکت­های سهامی زراعی با هدف تغییر در ساختارهای بخش کشاورزی انجام شد که در آن زمان به سبب مسائلی همچون عدم توجه به مشارکت و رضایت جامعه روستایی، ناموفق ماند. طی دو دهه­ اخیر، بازگرایشی به احیا و ایجاد شیوه بهره­برداری سهامی زراعی در اقصی نقاط کشور می­توان شاهد بود که نمونه آن، ایجاد شرکت سهامی زراعی در دشت ...  بیشتر