فرش
حاشیه در فرش ریزه ماهی شهرستان بیرجند

الیاس صفاران؛ فاطمه عاملی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 60-84

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.143967

چکیده
  صنعت بافت فرش در شهرستان بیرجند به گذشته ای دور باز می گردد. طرح های اصیل و متنوعی در منطقه برای بافت فرش به کار می رود از جمله طرح موسوم به ریزه ماهی که از نقوش پرکاربرد شهرستان محسوب می شود به نحوی که درصد بالایی از صادرات را به خود اختصاص می دهد. فرش ریزه ماهی، متشکل از دو بخش حاشیه و متن است. متن فرش ریزه ماهی شهرستان به اشکال متفاوت ...  بیشتر