علوم تربیتی و روانشناسی
نقش تقوا در تقویت باورهای دینی ازمنظر قرآن و نهج البلاغه

حمیدرضا وردی؛ محمد ولی پور؛ فاطمه بیدختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.330655.1536

چکیده
  چکیده مبانی اعتقادی یک مکتب بیان می‌کندکه چه برنامه‌ای برای تربیت افراد معتقد به آن مکتب باید طراحی شود تا به انسان ها کمک کند که برمبنای یک استدلال منطقی یعنی ارتباط مبانی اعتقادی و برنامه تربیتی، محتوای آموزشی وتربیتی را بپذیرد. هدف ازپژوهش حاضر بررسی نقش تقوای الهی و قدردانی از خداوند بر تقویت باورهای دینی مبتنی برراهکارهای ...  بیشتر

علوم تربیتی و روانشناسی
نقش میانجی عزت‌نفس سازمانی در رابطه بین سایش اجتماعی و سکوت سازمانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند

فاطمه طاهرپور؛ حسین فلاحی

دوره 16، شماره 4 ، شهریور 1401، ، صفحه 141-164

https://doi.org/10.22034/fakh.2022.319574.1524

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی عزت­نفس سازمانی در رابطه­ بین سایش اجتماعی و سکوت سازمانی انجام گرفت. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی­ـ همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 98ـ97 به تعداد 323 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 175 نفر برآورد شد و گزینش آنان ...  بیشتر

علوم تربیتی و روانشناسی
استفاده از شبکه تلویزیونی پویا و نقش آن در انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (مورد مطالعه: شهر بیرجند سال تحصیلی 92-93)

مریم سبزه کار؛ هادی پورشافعی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 87-109

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.143787

چکیده
  تلویزیون از ابزارهاى مؤثر در افزایش شناخت و آگاهى به شمار مى آید و پویانمایی در صنعت رسانه و هنرهای نمایشی، قابلیت‌های فراوانی هم در تولید و هم در برقراری ارتباط با مخاطب دارد. از آنجا که همواره مخاطبان خردسال، کودک و نوجوان حلقه اول علاقه‌مندان و مخاطبان شبکه پویا را تشکیل می دهند، لذا این شبکه با هدف پاسخگویی نیازهای تربیتی، آموزشی، ...  بیشتر

علوم تربیتی و روانشناسی
پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد

علی اکبر مجدی؛ امید رضایی؛ سیمین برادران

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1392، ، صفحه 115-138

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154521

چکیده
  امروزه اهمیت رضایت شغلی در بهره وری نیروی انسانی در مشاغل مختلف، بر کسی پوشیده نیست و بخشی از این نیروی انسانی را زنان تشکیل می دهند که بررسی مسائل آنان شایسته توجه است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان رضایت شغلی زنان شاغل در خدمات غیردولتی مشهد و همچنین مشخص کردن عوامل مؤثر بر آن می باشد. روش به کار رفته در این تحقیق، از نوع توصیفی- همبستگی ...  بیشتر

علوم تربیتی و روانشناسی
مقایسه ی فرهنگ سازمانی دبیرستان های عادی و استعدادهای درخشان شهر بیرجند براساس الگوی دنیسون

نرگس قدسیان؛ هادی پورشافعی

دوره 7، شماره 4 ، شهریور 1392، ، صفحه 133-156

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154664

چکیده
  فرهنگ در سطح کلان از مباحث مطرح در حوزه ی سازمانی است و در سطح خرد، مطالعه آن در سطح مدرسه نیز قابل تعمق است. حاصل این شناخت ارتقای بینش مدیران برای تحقق بخشی اهداف آموزشی با استفاده از نقش فرهنگ است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر مقایسه ی فرهنگ سازمانی مدارس عادی و استعدادهای درخشان شهر بیرجند بر پایه الگوی دنیسون است. این پژوهش از نوع ...  بیشتر

علوم تربیتی و روانشناسی
تأثیر آشنایی با مهارت های زندگی بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم بیرجند

عصمت میری؛ احمد خامسان؛ محمد رمضانی؛ فریدون رمضانی

دوره 7، شماره 4 ، شهریور 1392، ، صفحه 157-174

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154979

چکیده
  این پژوهش با هدف آشنایی با مهارت های زندگی و تأثیر آن بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر بیرجند انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مراکز تربیت معلم امام سجاد (ع) و شهید باهنر شهر بیرجند در سال90-89 (438نفر) بودند که دو گروه 39 نفره، به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد ...  بیشتر

علوم تربیتی و روانشناسی
ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون و رابطه ی آن با جو توسعه منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بیرجند

هادی پورشافعی؛ علی عسگری؛ فاطمه نیازی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 59-84

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156270

چکیده
  امروزه توسعه منابع انسانی مهمترین هدف سازمان ها است و استقرار زمینه ی مناسب برای چنین توسعه ای در اولویت قرار دارد. در بسترسازی این توسعه عوامل گوناگون نقش دارند که از آن جمله فرهنگ سازمانی است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جو توسعه منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بیرجند انجام شده که به هشت ...  بیشتر

علوم تربیتی و روانشناسی
مقایسه فرهنگ آموزش و یادگیری در دو نسل اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند از منظر نقش استاد

صدیقه خوش دامن؛ محسن آیتی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 85-108

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156273

چکیده
  نگاه فرهنگی به مطالعات آموزش عالی از جمله منظر هایی است که اخیراً مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته، و موجب تولد فصل جدیدی از مطالعات بر محور فرهنگ دانشگاهی گردیده است. فرهنگ آموزش و یادگیری، وجهی از این مطالعات است که فرهنگ جاری در آموزش عالی را از منظر باور ها و اعتقادات اعضای هیأت علمی به فرایند یاددهی - یادگیری مورد شناسایی ...  بیشتر