کلیدواژه‌ها = آموزش راهبردهای خودتنظیمی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی برتعلل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه روستای دهک شهرستان نهبندان

دوره 9، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 7-26

مرضیه ارغوانی؛ امیر قمرانی؛ سمانه سادات جعفر طباطبائی