بررسی تأثیر هوش سازمانی بر سبک رهبری تحول ­آفرین مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهرستان بیرجند

زهرا رجائی؛ اعظم پوریوسف

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 37-53

چکیده
  بسیاری از دانشمندان برای سازمان‌ ها نوعی قابلیت و توانایی به نام هوش سازمانی قائل هستند که ترکیبی از هوش انسانی و هوش ماشینی است. رهبری تحول‌‌ آفرین اساس و شالوده‌ ‌ای برای موفقیت سازمانی است که دسترسی به اهداف بالاتری را برای نظام سازمانی میسر می‌‌ سازد. رهبران تحول‌‌ آفرین، اثربخشی را به کارایی ترجیح می‌‌ دهند و سعی می‌‌ کنند ...  بیشتر