بررسی نقش مایه هایِ سنگ نگاره آسو در شهرستان بیرجند

سارا صادقی؛ حمیدرضا قربانی؛ حسن هاشمی زرج آباد

دوره 9، شماره 4 ، شهریور 1394، ، صفحه 75-96

چکیده
  سنگ نگاره ها یا هنر صخره ای، یکی از کهن ترین آثار تاریخی و هنری به جای مانده از بشر هستند. این نقوش از جمله هنرهایی هستند که در نقاط مختلف ایران پراکنده اند و هر یک نشانی از دنیای باستان دارند. این پژوهش، به بررسی و مطالعه سنگ نگاره های آسو پرداخته است. سنگ نگاره های نویافته آسو در ناحیه ای کوهستانی به فاصله 300 متری در جنوب روستای آسو در ...  بیشتر