تاریخ ایران
بررسی تاریخی برخی تحولات آوایی رایج در پارسی خراسان جنوبی

حامد نوروزی؛ کلثوم قربانی جویباری

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1392، ، صفحه 141-172

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156333

چکیده
  فارسی رایج در خراسان جنوبی یکی از گویش‌های فارسی معیار (فارسی تهرانی) است. به عقیده‌ی بسیاری از زبان‌شناسان، زبان فارسی از گویش‌های شرقی و شمال شرقی در زمانی نامعلوم، احتمالاً در قرون اول یا دوم هجری قمری منشعب شده است. بنابراین بررسی‌های زبان‌شناختی گویش‌های شرقی ایران، مانند گویش خراسان جنوبی در روشن شدن تاریخ شکل‌گیری زبان ...  بیشتر