ادبیات و علوم انسانی
بررسی طنز در دوبیتیهای روستایی خراسان

کلثوم قربانی جویباری

دوره 6، شماره 4 ، شهریور 1391، ، صفحه 58-73

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156172

چکیده
  ترانه های روستایی یا دوبیتی‌های محلی در زمره‌ی ادبیات عامیانه یا فرهنگ توده به شمار می‌روند که به شکل شفاهی در مناطق مختلف هر کشوری، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. یکی از این مناطق دوبیتی خیز در ایران، خطه‌ی خراسان است که سرشار از ترانه‌های روستایی با هویت اصیل و فرهنگی است. این ترانهها دارای ویژگی‌های مختلف سبک شناسی هستند. ...  بیشتر