ادبیات و علوم انسانی
بررسی گفتمان برخی از فراقی های خراسان جنوبی

جلیل الله فاروقی هندوالان؛ سیده ناهید حسینی؛ محمدحسین قرشی

دوره 6، شماره 3 ، اسفند 1391، ، صفحه 81-115

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156014

چکیده
  پژوهش حاضر قصد دارد از طریق بررسی گفتمان «فراقی­» در استان خراسان جنوبی برخی از باورها، نیات و مقاصد افراد در فراقی­خوانی­ها را نشان دهد. فراقی­ که در غم دوری و فراق از هر آنچه که فرد به آن تعلق ذهنی و قلبی دارد سروده می­شوند، طیف گسترده­ای از مضامین را در بر می­گیرند. در این پژوهش که یک بررسی توصیفی است، تنها به ارائه ...  بیشتر