معرفی و تحلیل نقوش سنگ نگاره های نویافته بخش شوسف نهبندان

حسن هاشمی زرج آباد

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 161-194

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154419

چکیده
  با بررسی روشمند باستان شناختی در حوزه ی بخش شوسف شهرستان نهبندان - جنوب استان خراسان جنوبی و شمال استان سیستان و بلوچستان- چندین سنگ نگاره با تنوع نقوش گوناگون کشف و ثبت گردید که می توان آنها را گوشه ای از آثار هنری و یادمان های مردم ساکن در این زیستگاه ها قلمداد نمود. این سنگ نگاره ها در سال 1391 با بررسی پیمایشی با شیوه مکان‌نگاری و طیف ...  بیشتر