معرّفی یک عقدنامه

محمدتقی راشد محصل

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 195-204

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154420

چکیده
  عقدنامه های ازدواج نمونه ای از اسناد تاریخی است که از طریق مطالعه و بررسی آن می توان به آگاهی های فراوانی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و مذهبی دست یافت. این گونه اسناد همانند سایر مدارک و شواهد در علم تاریخ یعنی نقاشی ها، حجاری ها و کتیبه ها از جایگاه و ارزش ویژه ای برخوردارند. مقاله ی حاضر به معرفی یکی از عقدنامه های بزرگان ناحیه هردنگ ...  بیشتر

ادبیات و علوم انسانی
نقد و ارزیابی کتاب بهارستان آیتی

علی اکبر عباسی

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1392، ، صفحه 87-104

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156318

چکیده
  کتاب بهارستان اثر حاج شیخ محمدحسین آیتی تألیفی در زمینه شناخت شخصیت های مهم دینی، علمی، فرهنگی و سیاسی منطقه قهستان از قدیمی ترین دوران تا زمان مؤلف می باشد. در این مقاله  بهارستان با روش توصیفی - تحلیلی بر اساس محورهای نقد و بررسی کتب (نقد بیرونی و نقد درونی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. با وجود تلاش مؤلف برای نوشتن کتابی مستند درباره ...  بیشتر