بررسی ضرب‌المثل‌های گویش گِریمُنج از منظر علم بیان

طاهره میرزائی

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 127-144

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.210335.1375

چکیده
  ضرب­المثل­ها به­عنوان یکی از بارزترین جلوه­های ادبیات عامه، نقش مهمی در شناخت فرهنگ و اندیشه مردم دارد. مقاله پیش­رو در نظر دارد ضمن معرفی گویش گریمنج، به­عنوان یکی از قدیمی­ترین گویش­های جنوب خراسان، ضرب­المثل­های رایج این منطقه را از دیدگاه بلاغی بررسی کند، تا دریابد این امثال از نظر کاربرد ایماژ و صور خیال تا ...  بیشتر