بررسی و تحلیل الگوی مهاجرت در استان خراسان رضوی

سید هادی زرقانی؛ سید مصطفی حسینی؛ محمد قنبری؛ محمد حسین قیاسی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 77-105

چکیده
  امروزه مهاجرت با برهم زدن تعادل های جمعیتی، باعث شده است تا برخی از نقاط کشور خالی از سکنه شده و در مقابل، برخی دیگر از نقاط کشور دچار فشارهای جمعیتی شوند که پیامد این امر، فشار بر منابع طبیعی و زیست محیطی و افزایش هزینه ها در ارائه خدمات در نقاط پرتراکم شده است. از این رو، به منظور جلوگیری از فشار بر منابع در نقاطی خاص از کشور، ...  بیشتر

تاریخ ایران
مهاجرت قبایل عرب به خراسان و پیامدهای فرهنگی آن

حسین مفتخری؛ محمود نیکو؛ مسعود بهرامیان

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 137-164

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.144464

چکیده
  خراسان در عصر فتوحات یکی از کانون های مورد توجه عرب ها بود. ویژگی هایی نظیر موقعیت جغرافیای - اقلیمی خراسان، انگیزه های اقتصادی و کسب غنائم، زیاده خواهی های خلفای اموی و دوری از مرکز خلافت قبایل فراوانی مانند تمیم، ازد، بکر بن وائل و عبدالقیس را به این ایالت کشاند. این مهاجرت ها از زمان فتح این سرزمین شروع و در زمان خلافت امویان روند ...  بیشتر