کلیدواژه‌ها = انزوای اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. دین‌داری و انزوای اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر مشهد)

دوره 14، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 30-59

10.22034/fakh.2020.193168.1345

سیدعلیرضا افشانی؛ حسین عباس نژاد


2. مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 7-44

10.22034/fakh.2019.190400.1337

پژمان ابراهیمی؛ علیرضا افشانی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ مهدی کرمانی