برنامه ریزی روستایی
شاخص های مؤثر توسعه گردشگری روستایی با رویکرد جامع (مورد مطالعه: روستاهای خراسان رضوی)

احمد حجاریان

دوره 17، شماره 4 ، شهریور 1402، ، صفحه 69-102

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.393603.1607

چکیده
  از گردشگری روستایی می‌توان به­عنوان شاهراه کلیدی در بهره­برداری محیطی و آینده­پژوهی سرزمینی و محلی یاد کرد. نوشتار حاضر با علم به جایگاه این مهم در آینده اقتصاد کشورمان و با تأثیر از مطالعات جهانی صورت­گرفته و همچنین تأثیر از نقش کم‌رنگ مطالعات گردشگری روستایی، به ­بررسی این مهم پرداخته است؛ بنابراین هدف از این مطالعه شناسایی ...  بیشتر

بررسی اثرات تعاملات بین فرهنگی ساکنان و گردشگران مورد مطالعه: روستای چنشت در خراسان جنوبی

محمدعلی طالبی؛ جواد یوسفی؛ محمد براتی

دوره 14، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 49-74

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.199618.1356

چکیده
   آثار فرهنگـی و اجتمـاعی گردشـگری بخشی از مهم‌ترین ملاحظات توسعه گردشگری در هر منطقه بویژه در مناطق روستایی به شمار می‌رود. اثرگذاری و اثرپذیری فرهنگی در هر دو جامعه میزبان و میهمان گردشگری روستایی دارای اهمیت است که بسته به شـرایط اجتماعی، پذیرش یا رد آن متفاوت است. در پژوهش حاضر میزان تغییرات فرهنگی که تحت تأثیر حضور گردشگران ...  بیشتر

جغرافیای طبیعی
بررسی نقش گردشگری در توسعه روستایی با استفاده از مدل SWOT، مورد مطالعه: روستای خور شهرستان خوسف

محمود مرادی؛ سمیه خاتمی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 129-148

https://doi.org/10.22034/fakh.2022.156280

چکیده
  شرایط اقلیمی نامساعد و خشکسالی‌های دوره‌ای یکی از علل آسیب پذیری نواحی روستایی محسوب می شود. روستای خور نیز که در ناحیه بیابانی ایران واقع شده، از این شرایط متأثر گردیده و از آن جهت که دارای بافت تاریخی با‌ ارزش می‌باشد، لزوم توجه به آن بیشتر احساس می‌شود چرا که گردشگری روستایی می‌تواند علاوه بر حفظ آثار تاریخی، باعث بدست آوردن ...  بیشتر

جغرافیای طبیعی
بررسی ارتباط بین گونه‌های گردشگری مذهبی، روستایی و بوم‌شناختی با گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی)

محمد شریفی تهرانی؛ جواد یوسفی

دوره 7، شماره 1 ، آذر 1391، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156233

چکیده
  گردشگری فرهنگی همواره از جمله گونه­های اصلی گردشگری در ایران و به ­طور کلی کشورهای در حال توسعه محسوب می­شود. با این وجود، دیدگاه فراگیری در میان کارشناسان نسبت به­گونه­های مختلف آن وجود ندارد. به­طور دقیق­تر، در منابع مختلف اختلاف نظرهایی در رابطه با قلمداد کردن گردشگری بوم­شناختی، مذهبی و روستایی به­عنوان گونه­های ...  بیشتر