نخل‌گردانی محرّم در درخش: نگاهی انسان‌شناختی

سمیه حمیدی؛ مفید شاطری

دوره 11، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 85-103

چکیده
  آیین سوگواری ماه محرم جایگاه ویژه ای در زندگی اجتماعی ایرانیان داشته و در هر نقطه از کشور با توجه به فرهنگ و جغرافیای خاص آن منطقه، به شیوه های خاصی برگزار می شود. از جمله آیین های محرم، نخل گردانی است که در گستره وسیعی از کشور برگزار می شود. درخش به عنوان یکی از روستاهای با قدمت تاریخی، از جمله کانون های برگزاری این آیین می باشد. ...  بیشتر

تاریخ اسلام
آیین نخل آرایی ونخل گردانی روز عاشورا در ششتمد (سبزوار)

محمدهمایون سپهر؛ مهدی عسگری

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1392، ، صفحه 161-180

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154522

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی مراسم نخل‌آرایی و نخل گردانی و درک اشخاص بومی به جا آورنده این آیین به عنوان بخشی از مراسم عاشورا به روش مردم‌نگاری تفسیری است. بدین منظور و با هدف شناخت عمیق‌تر آیین نخل‌بندی و نخل‌گردانی، از روش‌های مردم نگارانه مشاهده مستقیم، مصاحبه عمیق، توصیف و تفسیر و هم‌چنین از اطلاعات ذخیره شده توسط افراد محلی برای ...  بیشتر