کلیدواژه‌ها = انسان شناسی تفسیری
تعداد مقالات: 1
1. نخل‌گردانی محرّم در درخش: نگاهی انسان‌شناختی

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 85-103

سمیه حمیدی؛ مفید شاطری