نویسنده = ابراهیم کنعانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جلوه‌های آیین قلندری و عیاری در رمان کلیدر

دوره 12، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 99-116

ابراهیم کنعانی؛ نیره کنعانی