تاریخ اسلام
بررسی رابطه شوکت المک دوم با مستخدمان بلژیکی در ایران طی سالهای 1332- 1330 قمری

علی نجف زاده

دوره 6، شماره 3 ، اسفند 1391، ، صفحه 161-187

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156019

چکیده
  محمد ابراهیم شوکت­الملک دوم پس از تثبیت قدرت، کمتر مایل به نفوذ عوامل حکومت مرکزی در حوزه قدرت خود بود و مأموران مالیه­ای که زیر نظر مستخدمان بلژیکی خزانه­داری، وزارت مالیه و گمرکات بودند را مخل حکومت­داری خود می­پنداشت. به همین جهت میرزا ابراهیم خان رئیس اداره مالیه بیرجند چند ماه پس از ورود به بیرجند کشته شد و همین امر واکنش ...  بیشتر