ابوبکر قهستانی؛ دولتمرد و ادیب دربار غزنه

محمدرضا عزیزی؛ فاطمه فنودی؛ سید مهدی رحیمی

دوره 11، شماره 3 ، خرداد 1396، ، صفحه 77-98

چکیده
  خراسان بزرگ همواره از جمله پایگاه های مهم علمی و فرهنگی جهان اسلام قلمداد شده است؛ پایگاهی که دانشی مردانی از نیشابور، بخارا، سمرقند، هرات، قهستان و غیره پشتوانه ی آن بودند. مقاله ی حاضر می کوشد به معرفی شاعر و دولتمردی از منطقه ی قهستان در سده ی چهارم و پنجم هجری، ابوبکر قهستانی، بپردازد و احوال و آثار وی را با تکیه بر منابع ...  بیشتر

شرح و نقد قصیدة ی عربی دیوان ابن‌حُسام خوسفی

محمدرضا عزیزی

دوره 10، شماره 4 ، شهریور 1395، ، صفحه 139-161

چکیده
  در میان سروده های محمد بن حسام الدین خوسفی (وفات 875 هـ.) ملمّعات و اشعاری به زبان عربی وجود دارد؛ این اشعار، ادامه ی سنت ادبی است که از سده ی چهارم هجری در شعر شهید بلخی شروع شده و گوشه ای از قریحه و اندیشه ی ایرانیان را در طی قرون متمادی پاس داشته اشت. در اشعار عربی ابن حسام، قصیده ای شصت و شش بیتی در نعت و منقبت حضرت رسول (ص) به زبان ...  بیشتر