فراخوان اولویت های پژوهشی سال 1400 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی

                                  فراخوان اولویت های پژوهشی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان 1400
 
اولویت های پژوهشی استان در سال 1400 به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید. پژوهشگران محترم می توانند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان https://khj.mporg.ir ضمن اطلاع از طرح های پژوهشی مصوب استان، فرم پیشنهاد طرح پژوهشی را در مهلت تعیین شده در فراخوان (1400/6/15) تکمیل و به واحد طرح و برنامه دستگاه اجرایی ذیربط ارائه نمایند.  

عنوان اولویت پژوهشی این اداره کل: بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی دوران بیماری کرونا و اولویت سنجی موضوعات و مسائل فرهنگی در استان خراسان جنوبی

  • پروپزال­ها با نرم افزارword 2010 ، قلم B Nazanin سایز 14 درشت به آدرس: [email protected] ارسال گردد؛
  • مهلت ارسال پروپزال 1400/6/15 خواهد بود و به پروپزال­ هایی که بعد از تاریخ مذکور ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد؛
  • آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان شهید محلاتی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، دبیرخانه شورای پژوهشی، تلفن: 32323393-056 -داخلی 206 -دورنگار: 32323277-056