مقاله پژوهشی ادبیات و علوم انسانی
شتاسایی مولفه های کالبدی موثر در بهبود احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری( نمونه موردی: خیابان معلم و پاسداران شهر بیرجند)

محمد اسکندری ثانی؛ سحر سفالگر

دوره 16، شماره 4 ، مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2022.322520.1529

چکیده
  کیفیت مولفه های کالبدی سازنده فضاهای شهری و ارتباط آن با احساس امنیت، موجبات سرزندگی در فضاهای شهری را فراهم میکند. این مقاله با هدف شناسایی مولفه های کالبدی و تحلیل شدت تاثیر هر کدام در کیفیت احساس امنیت در خیابان معلم و پاسداران شهر بیرجند انجام گرفته است. شاخص های کالبدی فضای شهری مطلوب که در احساس امنیت شهروندان تاثیرگذار هستند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات و علوم انسانی
روایت اسنادی فعالیت های تجارتخانه ارباب جمشید جمشیدیان در حوزه املاک نمونه پژوهی: روستاهای سلامی و سده ( 1230ش/1267ق – 1311 ش)

محمد بقائی شیره‌جینی؛ فواد پورآرین

دوره 16، شماره 4 ، مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2022.321079.1528

چکیده
  جمشید جمشیدیان (ارباب جمشید)، اولین نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس شورای ملی، تاجر و صراف بزرگ اواخر قاجار بود. وی کار خود را با کارگری در بزازی شروع کرد و بهتدریج صراف بزرگ و ثروتمند عصر خود شد. تجارتخانه جمشیدیان در اکثر شهرهای بزرگ ایران و کشورهای مختلف شعبه داشت. بهدلیل وسعت فعالیت صرافی جمشیدیان، به بانک جمشیدی هم مشهور بود. جمشیدیان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات و علوم انسانی
بررسی و تحلیل نقوش سنگ نگاره های مجموعه باستانی کال سیر، سیر خردو و مهدوا در شهرستان طرقبه شاندیز شمال شرق ایران

مهدی دهمرده پهلوان؛ حسن باصفا؛ بهاره مقدم؛ علی کریمی کیا

دوره 16، شماره 4 ، مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2022.317636.1521

چکیده
  سنگ نگاره ها یا نقوش صخره ای یکی از نخستین هنرهای بشری برای تجلی عواطف و دیده های خود از محیط پیرامونش بوده است. در ایران، شواهد هنر صخره ای را می توان در اغلب مناطق کوهستانی که به نحوی زندگی کوچ نشینی یا رمه داری در آن جریان دارد مشاهده نمود. مجموعه سنگ نگاره های باستانی کال سیر، سیر خردو و مهدوا در منطقه شمال شرق ایران، در شهرستان طرقبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات و علوم انسانی
نقش سبک زندگی مدرن در آسیب های اجتماعی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر بیرجند

نبی اله ایدر؛ لیلا شجاعی؛ ناصر حجازی

دوره 16، شماره 4 ، مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2022.332596.1538

چکیده
  در جوامع کنونی به علت گسترش فناوری اطلاعات، تنوع روز‌افزون کالاها و تفاوت تجارب نسل فعلی از نسل پیشین شاهد ظهور سبک‌های زندگی جدید یا به اصطلاح مدرن در جامعه هستیم که به دلیل عدم‌همخوانی با ارزش‌ها اسلامیِ جامعه ایران منجر به آسیب‌های اجتماعی در بین قشر نوجوان ‌می شود. هدف بررسی رابطه سبک زندگی مدرن با نگرش به آسیب‌های اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی
نقش میانجی عزت‌نفس سازمانی در رابطه بین سایش اجتماعی و سکوت سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

فاطمه طاهرپور؛ حسین فلاحی

دوره 16، شماره 4 ، مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2022.319574.1524

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی عزت‌نفس سازمانی در رابطه‌ بین سایش اجتماعی و سکوت سازمانی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 98-97 به تعداد 323 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 175 نفر برآورد گردید و گزینش آنان با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کارکردهای تجارتخانه‌های مشهد در عصر پهلوی با تکیه بر کارکردهای فرهنگی آن ها

فائزه فاطمی؛ زهرا علیزاده بیرجندی؛ مجتبی خلیفه

دوره 16، شماره 4 ، مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2022.336759.1544

چکیده
  یکی از موضوعات مهم شایان توجه در مطالعات تاریخ محلی خراسان، پژوهش در باب تاریخ اقتصادی خراسان است. با توجه به اهمیت این‌گونه پژوهش‌ها، مقاله حاضر به بررسی تجارتخانه‌های مشهد در عصر پهلوی اختصاص دارد. بر اساس اهداف پژوهش در این مقاله فعالیت‌های تجاری تجارتخانه‌های مشهد و کارکردهای مختلف تجار و نیز تبیین کارکردهای فرهنگی تجارتخانه‌های ...  بیشتر