دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترویجی

1. مروری بر ساختارهای بلاغی در اشعار چند تن شاعران معاصر شمال خراسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22034/fakh.2021.298084.1489

سکینه گریوانی؛ فریده داودی مقدم


مقاله پژوهشی

2. بررسی شخصیت زنان در بیست و شش داستان کردی کرمانجی خراسان شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22034/fakh.2021.276270.1493

علی اکبر افراسیاب پور؛ زیبا اسماعیلی؛ لیلا بابایی


3. مطالعۀ ارتباط مولفه‌های فرمی قالی‌ها و قالیچه‌های مناطق خراسان جنوبی و رضوی با هویتِ فرهنگی جوامع تولیدکننده آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22034/fakh.2021.299028.1491

مجیدرضا مقنی پور؛ سیدجواد ظفرمند


4. طبقه‌بندی نقوش کاشی‌ هفت‌رنگ دوره قاجار در صحن‌های حرم مطهر رضوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.22034/fakh.2021.301760.1495

ملیکا یزدانی؛ فرهاد خسروی بیژائم


5. بررسی پیشینه تاریخی و سیر تطور جمعیت شیر و خورشید ایران (با تکیه بر کارکرد شعبات آن در خراسان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.22034/fakh.2021.292585.1476

الهام ملک زاده؛ سمیه پورسلطانی


6. بررسی گفتمان پاره ای از کارآواهای خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1400

10.22034/fakh.2021.298255.1490

سیده ناهید حسینی؛ جلیل اله فاروقی هندوالان


7. نقش ابعاد هویت اجتماعی در احساس امنیت دبیران مدارس دوره متوسطه دوم شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1400

10.22034/fakh.2022.304567.1503

محمد حسن شربتیان؛ جواد جهانشیری؛ محمد قاسمی