کلیدواژه‌ها = مشهد
تعداد مقالات: 10
2. گونه‌شناسی الگوهای معاصر مسکن روستایی و ارتباط آن با اقلیم (مطالعه موردی: روستای کَنگ مشهد)

دوره 15، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 7-30

10.22034/fakh.2021.226541.1398

فرزانه بی مکر؛ رضا میرزایی؛ سید مهدی مداحی؛ احمد حیدری


4. مقبره گنبدسبز؛ عرصه تجلی میراث معماری صفویه در مشهد مقدس

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 119-146

علی زارعی؛ حسین کوهستانی اندرزی


5. مطالعه تأثیر سرمایه فرهنگی و مؤلفه های آن بر سبک تغذیه ای شهروندان شهر مشهد

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 127-156

المیرا عرفانیان قصاب؛ محمد حسن شربتیان


8. مطالعه جامعه‌شناختی شاخص‌های احساس بهزیستی اجتماعی شهروندان شهر مشهد

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 115-137

محمد حسن شربتیان؛ پویا طوافی


9. سنجش سرمایه اجتماعی در محلات شهر مشهد (مطالعه موردی محلات منطقه3)‏

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 7-30

محسن انصاری ارجمند؛ سید مصطفی حسینی؛ گلشن کاویان پور