کلیدواژه‌ها = مضامین عاشورایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ایی مضامین عاشورایی در شعر ابن حسام خوسفی و شریف رضی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 97-124

کلثوم قربانی جویباری؛ زینب صالحی