کلیدواژه‌ها = نقوش نمادین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش مایه هایِ سنگ نگاره آسو در شهرستان بیرجند

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 75-96

سارا صادقی؛ حمیدرضا قربانی؛ حسن هاشمی زرج آباد