کلیدواژه‌ها = نگرانی های اجتماعی و اقتصادی
تعداد مقالات: 1
1. دغدغه های اجتماعی و اقتصادی زنان پس از طلاق و عوامل مرتبط با آن ؛ مورد مطالعه: شهر سبزوار

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 7-31

مریم مصطفوی؛ اعظم مهدوی پور؛ شفیعه قدرتی