1. مفسری نامدار از خطه طوس (گذری بر احوالات میرزا محمد مشهدی و نگاهی به تفسیر تبیان)

علی آهنگ؛ مهدی جلالی

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1396، ، صفحه 7-30

چکیده
  میرزامحمد بن محمدرضای قمی مشهدی (م. حدود 1125ق.) صاحب تفسیر معروف "کنزالدقائق و بحرالغرائب" از علمای دوره صفویه است که آثار متعددی در زمینه های قرآنی، فقهی و کلامی از وی به یادگار مانده است. از شاخصه های اصلی عصر مؤلف، نهضت فارسی نویسی و غلبه دیدگاه اخباری و پیدایش آثار و تفاسیر روایی می باشد. میرزامحمد مشهدی نیز از یک سو تلاش نموده ...  بیشتر