کلیدواژه‌ها = اعتماد اجتماعی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان خواف

دوره 13، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 7-46

10.22034/fakh.2019.93144

موسی افضلیان سلامی؛ مسعود زمانی مقدم؛ اسماعیل صالحی


2. بررسی وضعیت اعتماد سازمانی در بین دبیران مقطع اول متوسطه آموزش و پرورش شهر بیرجند

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 7-22

محمد آخوندی؛ هادی پورشافعی؛ علی عسگری