نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. گونه شناسی "کلیددان" مشبک آستان قدس رضوی بر پایه مطالعه تطبیقی آن با نمونه‌های مشابه

دوره 15، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 31-56

10.22034/fakh.2021.257906.1431

صفورا زارعی شمس آبادی؛ فرهاد خسروی بیژائم؛ حسن یزدان پناه