نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 7-44

10.22034/fakh.2019.190400.1337

پژمان ابراهیمی؛ علیرضا افشانی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ مهدی کرمانی


2. رابطه سرمایه اجتماعی با ارتقای سلامت شهروندان شهر مشهد

دوره 13، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 7-34

10.22034/fakh.2019.91300

پژمان ابراهیمی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ علیرضا افشانی