نویسنده = �������� ���������������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه: سرپرستان هیأت‎های زیارتی شهر مشهد)

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 117-152

10.22034/fakh.2019.195692.1350

امیر غفوریان شاگردی؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ علی پورنگ؛ رمضان غلامی