نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد زیبایی شناختی تصاویر هنری در کتاب سیاحت غرب

دوره 12، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 89-108

محمد غفوری فر؛ علیرضا حسینی