نویسنده = ���������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر سکه‌های ناصرالدین‌شاه قاجار ضرب شده در هرات با استفاده از تجزیه عنصری پیکسی

دوره 14، شماره 3، بهار 1399، صفحه 115-141

10.22034/fakh.2020.228601.1399

حسین کوهستانی اندرزی؛ زهره جوزی؛ زهرا نصراللهی؛ محمدامین سعادتمهر؛ مریم یاغی زهی؛ هانیه حسین نیا امیرکلایی


2. مقبره گنبدسبز؛ عرصه تجلی میراث معماری صفویه در مشهد مقدس

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 119-146

علی زارعی؛ حسین کوهستانی اندرزی