نویسنده = �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بیرجند

دوره 12، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 7-24

علی زارع مقدم؛ سمیه محمدی مقدم