نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل الگوی مهاجرت در استان خراسان رضوی

دوره 11، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 77-105

سید هادی زرقانی؛ سید مصطفی حسینی؛ محمد قنبری؛ محمد حسین قیاسی


2. سنجش سرمایه اجتماعی در محلات شهر مشهد (مطالعه موردی محلات منطقه3)‏

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 7-30

محسن انصاری ارجمند؛ سید مصطفی حسینی؛ گلشن کاویان پور