نویسنده = محمد حسن شربتیان
تعداد مقالات: 6
1. نقش ابعاد هویت اجتماعی در احساس امنیت دبیران مدارس دوره متوسطه دوم شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1400

10.22034/fakh.2022.304567.1503

محمد حسن شربتیان؛ جواد جهانشیری؛ محمد قاسمی


4. مطالعه تأثیر سرمایه فرهنگی و مؤلفه های آن بر سبک تغذیه ای شهروندان شهر مشهد

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 127-156

المیرا عرفانیان قصاب؛ محمد حسن شربتیان