نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هرمنوتیکی مفهوم قدرت سیاسی در شهریار ماکیاولی و ادب نامه نزاری

دوره 10، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 31-55

مسلم خسروی زارگز؛ سمیه حمیدی؛ لیلا برکی