نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. نخل‌گردانی محرّم در درخش: نگاهی انسان‌شناختی

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 85-103

سمیه حمیدی؛ مفید شاطری


2. بررسی هرمنوتیکی مفهوم قدرت سیاسی در شهریار ماکیاولی و ادب نامه نزاری

دوره 10، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 31-55

مسلم خسروی زارگز؛ سمیه حمیدی؛ لیلا برکی