نویسنده = ���������� ������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی روند ورود اسلام به شهرهای بخارا و سمرقند (41-132هـ .ق.)

دوره 9، شماره 3، بهار 1394، صفحه 131-151

سید شمس الدین نجمی؛ علیرضا رحیمی