نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 7
5. بررسی وضعیت اعتماد سازمانی در بین دبیران مقطع اول متوسطه آموزش و پرورش شهر بیرجند

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 7-22

محمد آخوندی؛ هادی پورشافعی؛ علی عسگری


6. نقش پیش بینی کننده سلامت سازمانی در مشارکت پذیری کارکنان مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر بیرجند

دوره 10، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 71-92

کریم داد سپاهی؛ هادی پورشافعی؛ علی عسگری؛ رحیمه سالاری نژاد